ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Opravy historických objektů

Helikální táhla v historických stavbách

Technologie helikálních táhel z nerezové oceli je velikým přínosem pro opravy historicky cenných objektů. Důvodem je  jejich vysoká užitná hodnota a minimální poškození těchto budov. Při instalaci nejsou používány roznášecí desky a běžné drážky pro aplikace jsou o rozměrech 10 mm široké a hluboké až do 120 mm.  Vrty pro aplikace jsou pouze v rozmezí 12-16 mm do hloubek až 1500 mm běžným vrtáním a hlubší vrty se vrtají jádrově. Jádrové vrtání je velice vhodné pro historické objekty, kde pevnost pojiva a zdiva je velice nízká. Při běžném příklepovém vrtání může dojít k rozvolnění zdiva a při vrtání s příklepem i k rozbití cihly. Musíme však brát na zřetel použití vody pro chlazení jádrových vrtáků  možného poškození výzdoby atd..

Jádrový vrt

Hrad Karlštejn

Injektážní a vyplňovací malty je vhodné zvolit dle pevnosti zdiva do kterého je aplikace prováděna.  Zálivkové kotevní hmoty by měli být voleny úměrně pevnosti zdiva. Tzn. co nejmenší pevnosti v tlaku a pokud možno na výplně použít vápenné hmoty. Při práci s tímto systémem je velice důležité klást nároky na odbornou způsobilost firmy.  Pro tyto aplikace je nutné speciální  přístrojové vybavení včetně vybavení pro kamenické práce.

Výhody systému Stati-CAL při opravách historických budov

  • rychlost aplikce
  • maximální zachování stávající konstrukce
  • šetrnost ke zdobným prvkům na fasádě
  • ekononické a šetrné řešení

Opravy historických budov

TOP