STATIbar helikální výztuž | StatiCAL

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

STATIbar helikální výztuž

Helikální nerezová výztuž z austenitické oceli

STATIbar – dodatečně vlepená helikální výztuž byla vyvinuta pro řešení poruch stavebních konstrukcí statického charakteru. V současnosti se tímto systémem vyztužují zděné konstrukce, smíšené a kamenné zdivo, vyztužují se a opravují trhliny a poruchy betonových konstrukcí.

Klenba oprava helikání výztuží

Statické zajištění kleneb podloubí

Táhla STATIbar jsou dodávány v délkách do 10 m, mohou být vkládány samostatně nebo v počtu několika kusů do jedné drážky. Tento způsob použití umožňuje vytvořit vlepované věncepřeklady a nosníky. Jednotlivé pruty  v délce 1 m, vkládané do samostatných drážek nazýváme sešívání trhlin

Výhody systému helikálních výztuží STATIbar

  • Bez dalších povrchových úprav, možné minimální krytí, nelimituje rozměry drážky.
  • Minimalizuje zásahy do konstrukce při současné extrémní únosnosti.
  • Helikální výztuž je dobře ohýbatelná a tvarovatelná přesně dle průběhu připravených drážek a vrtů.
  • Do jedné drážky lze umístit i více prutů současně a zvýšit tak účinnost výztuhy.

Použití helikálních výztuží STATIbar

Vlepované věnce do zdiva bez nutnosti nadzvedávání střechy.
Tam kde dojde ke kolapsu střešní konstrukce (nová těžší krytina, hniloba trámů), tak často dochází při absenci věnce k potrhání zdiva těsně pod střechou. Zde je možné použití systému STATIbar, který se vkládá do vyfrézovaných drážek v počtu dvou ks do jedné drážky ve dvou vrstvách.

Vlepený nosník nad potrhanými překlady stavebních otvorů.
Pro přenesení tlaku, který působí v překladu otvoru a který způsobil trhliny se používá vlepená výztuž do vyfrézovaných drážek v počtu dvou ks do jedné drážky ve dvou vrstvách nad otvorem.

Vlepený nosník pro roznesení bodového působení mikropilot.
Tam, kde došlo k poklesu únosnosti základů a je nutné použít mikropiloty STATIpile. Mikropiloty přenášejí bodově zatížení do zdiva.  K roznesení těchto sil po celé délce zdiva použijeme systém STATIbar.  Kdy se  vkládá do vyfrézovaných drážek v počtu dvou ks do jedné drážky ve dvou vrstvách nad zhlavím mikropilot.

Sešívání trhlin – vlepováním výztuže přes praskliny

Realizované projekty

Sort By: Direction:
  • Riga Domus – Latvia

    Saving the gable masonry of the dome in Riga from restoration work. Insight into History of Riga Cathedral. Wikipedi...
TOP