FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Certifikace

Prohlášení o shodě CE

EN 845-1: 2003 + A1: 2008
Helikální stěnová spona Stati-CAL, průřezu 4,5mm, 6mm, 8mm, 10mm kotvená zálivkou StatiCAL R 30N nebo chemickou dvousložkovou maltou Resistat SC400

Prohlášení o shodě CE

EN 15088: 2005
Šroubovitá mikropilota Helipile ze slitiny hliníku AC 42000, určená jako výztuž pro lehké opravy staticky porušených konstrukcí, stabilizaci opěrných zdí, nábřežních navigací a podobně

Prohlášení o vlastnostech

Helikální spona Stati-CAL, průřezu 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm kotvená zálivkou StatiCAL R 30N nebo chemickou dvousložkovou maltou Resistat SC400.
Pomocný výrobek pro zděné kostrukce - stěnová spona podle EN 845-1: 2003 + A1: 2008

Prohlášení o vlastnostech

Helikální spona Stati-CAL, průřezu 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm kotvená zálivkou StatiCAL R 30N nebo chemickou dvousložkovou maltou Resistat SC400.
Pomocný výrobek pro zděné kostrukce - stěnová spona podle EN 845-1: 2003 + A1: 2008

Prohlášení o vlastnostech

Identifikace výrobku: Mikropilota Helipile ze slitiny hliníku AC 42000 podle EN 15088: 2005
Zamýšlené použití výrobku: Šroubovitá miktopilota určná jako výztuž pro lehké opravy staticky porušených konstrukcí, stabilizaci opěrných zdí, nábřežních navigací a podobně

Vytvořte si zdarma účet StatiCAL a získejte přístup k dokumentům DWG a dalším výhodám.

TOP