تست کشش میل مهار استاتیکال

تست کشش میل مهار ۶ میلی متر استاتیکال و مقاومت 2700 نیوتن

 

 

 

 

 

  • YEAR 2018
  • CATEGORY
  • TAGS