ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Výrobce helikálních výztuží a mikropilot pro opravy staticky poškozených staveb.

Systémové řady výrobků StatiCAL, dokáží nabídnout řešení téměř každého statického problému na stavbě, rodinném domě či historické budově. Od zvýšení únosnosti stropů, zesílení základů, zajištění trhlin ve zdivu, až po opravy budov po živelných pohromách.

Helikální výztuž STATIbar

Systémová hluboko vlepovaná nerezová helikální výztuž STATIbar. Instalovaná do staticky poškozeného zdiva pro tvorbu vnitřních věnců. Unikátní metoda, která dokáže vyztužit zdivo, které má trhliny a opětovně zajistit jeho funkčnost.

Mikropiloty STATIpile

Beraněná mikropilota pro zesílení únosnosti stávajících základů, tam kde došlo k poklesu nebo již výpočtově základy nevyhovují. Je možné použití i pro zakládání nových objektů. Díky vlastnostem je mikropilota schopná zachytit i tahové síly a proto je běžné její užití i u ocelových konstrukcí (telefonní věže, membránové objekty atd.)

helikální kotva STATItie

Nerezová helikální kotva vlepovaná do samostatných vrtů pro sjednocení rozvolněného zdiva. Může být vlepována pomocí systémových cementových či vápenných zálivek StatiCAL nebo i chemické kotvy RESISTAT.

helikální kotva STATIdry

Nerezová helikální výztuž pro sjednocení rozvolněného zdiva. Nebo pro připevnění pohledových prvků ke stávajícímu zdivu (dřevěné lišty, kamenné obklady etc.) Bez použití zálivek či chemie, pouze na sucho.

helikální kotva STATIasym

Asymetrická helikální kotva pro kotvení uvolněných křehkých prvků fasádních systémů. Bez použití zálivek či chemie, pouze na sucho.

StatiCAL zálivky

Systémové zálivky pro vlepování nerezové helikální výztuže do zdiva. Tyto zálivky je možno použít i samostatně pro výplně trhlin.

StatiCAL R30N
zálivka na cementové bázi

StatiCAL L Historic
zálivka na vápenné bázi

Helikální výztuž cena

Každá porucha vyžaduje unikátní přístup k její opravě. Z tohoto důvodu je cena opravy vždy unikátní a sestavujeme ji s největší pečlivostí. Pro stanovení ceny helikální výztuží potřebujeme vidět opravovaný objekt a znát některé jeho vlastnosti (z jakého materiálu je postavený, jak hluboké má základy, jaké jsou základové podmínky v okolí atd.) V případě, že toto neznáte, nevadí - zjistíme si to sami. Teprve potom jsme schopni posoudit jakou opravu Váš objekt potřebuje a stanovit cenovou nabídku. Nebojte se nás kontaktovat, prvotní ohledání stavby je zdarma.

Aktuality

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BUDOV

ikona historické objekty

Opravy historických budov

Technologie šroubovicových táhel z nerezové oceli je velikým přínosem pro opravy historicky cenných objektů z důvodu jejich vysokých užitných hodnot a minimálnímu poškození těchto budov.

Opravy mostních konstrukcí

Opravy mostních konstrukcí

Použití systému StatiCAL na všech typech mostních konstrukcí, vyjma ocelových, je spojeno s rychlou aplikací a tím minimalizace ztrát ze zastavení provozu.

Opravy panelových domů

Opravy panelových budov

Uplatnění pro opravy statických poruch v panelové výstavbě je výtečné jelikož systém není nutno aplikovat do hlubokých drážek a není zde nutné přeřezávání stávajících výztuží. Provádíme i zesílení únosností železobetonových stropů.

Mirkopiloty

Mikropilotáž

Beraněná mikropilota ze slitiny hliníku přináší jednoduchou instalaci bez poškození okolí. Je plně funkční ihned po instalaci a nevyžaduje beton. Instalace je možná i v nepřístupných místech díky lehké instalační technice.

Oprava trhlin zdiva

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BUDOV PROVÁDÍME PO CELÉ ČR

MÁTE TRHLINU VE ZDI?
NARUŠENOU STATIKU DOMU?
POTŘEBUJETE RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ.

StatiCAL nabízí kompletní řešení vašeho problému, jako jediná firma v tomto oboru. Výrobu v prvotřídní kvalitě máme plně pod kontrolou, vše vyrábíme v naší firmě. Stavební průzkum a návrh strategie oprav provádí náš designový tým ve spolupráci se statiky. Aplikaci provádíme vyškolenými týmy našich vlastních pracovníků, kteří jsou opravdovými specialisty ve svém oboru.

Video aplikace helikální výztuže

Název aktivity: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů
Komponenta: 2.3 Přechod na čistší zdroje energie
Výzva: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Název projektu: Statical s.r.o. - Připojení výrobny elektrické energie
Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001428
Název příjemce: Statical s.r.o.
IČ: 27179842

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.
Fotovoltaická elektrárna s akumulací bude naistalována na budově v našem vlastnictví.

Přihlašte se k odběru všech novinek a aktualit.

TOP