پروژه مقاوم سازی بنای صد ساله در ميدان بهارستان

اولین پروژه گروه مقاوم سازی استاتیکال ایران از مورخ 95/2/9 تا 95/2/14
در محل میدان بهارستان جنب کلانتری، با موفقیت به پایان رسید

  • CLIENT سازمان زیباسازی شهرداری تهران
  • YEAR 2016
  • CATEGORY
  • TAGS