FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Helikální kotva STATIwood

Nerezová helikální kotva pro dřevěnné spoje.

Dodatečné nadkrokevní zateplení, nerozebíratelné spoje dřevěnných trámků atd. Kotva opatřená špičkou na konci pro snadný průchod dřevěnými vlákny bez štípání. STATIwood je použitelný pro kotvení dřevěných prvků mezi sebou nebo pro kotvení dřevěných obkladů k materiálům jako je plynosilikát.

helikální výztuž

STATIwood

Aplikace je úžasně jednoduchá - stačí úder kladivem.

STATIwood je kotva pro dodatečné nadkrokevní zateplení střešních konstrukcí.

Použití systému helikálních výztuží STATIwood

Nejprogresivnější technologie zateplování současnosti i v ČR. Kdy jsou kotvy STATIwood instalovány pro spojení kontralatí přes vrstvy izolace do podkladních krokví.

Na kotvách STATItie je možno provést tahovou zkoušku, z které nám vyjde množství kotev na 1 m². Při použití kotev STATIwood minimalizujete vznik možných tepelných mostů. Kotvy STATIwood nemají plošnou hlavičku jako běžný šroub a minimalizovanou průřezovou plochu. Díky šroubovici nedochází k poklesu oproti jiným metodám spoje.

TOP