Products | StatiCAL

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Stati-CAL Products

Manufacturer of helical stainless steel reinforcing bar, bar elements and small diameter micro-piles for reinforcing and repairing structurally defects in buildings and other structures damaged constructions.

The Stati-CAL System series of structural reinforcing products, can offer a solution to almost any structural problem within a structure construction. This includes From supporting and increasing the load-bearing capacity of foundations, through to fixing cracks in the masonry and, to installation ing of thermal insulation within in roof areas.

STATIbar

 A system of stainless helical tie bars which are to be fixed deep within the masonry joint. Designed to be installed into structurally damaged brickwork and stone masonry for the to form ation of internal bond a masonary beams. This is a unique but well tried method which is capable of reinforcing cracked masonry and stone, allowing the structure to meet its original design strength. make it functional again.

STATItie

stainless helical reinforcing tie, element fixed into a series of drilled holes to a specific site design, enabling retention of separate boreholes to integrate loosened masonry. It can be fixed in place using Stati-CAL system cement or lime mortars fillers, or even a RESISTAT chemical anchor.

STATIdry

A dry fixed stainless helical reinforcing tieelement to refix integrate loosened masonry or to attach weather panels, brick slips or wood mouldings visual elements to existing masonry (wood mouldings, stone linings etc.). Without the use of cement mortar fillers or chemicals, use only in a dry state.

STATIasym

An asymmetrical dry fixed helical anchordesigned to anchor loose or fragile elements on asymmetrical façades,. Without the use of mortars fillers or chemicals, use only in a dry state.

Stati-CAL fillers

Specialist high strength micro cracking mortar ystem fillers for fixing stainless helical reinforcing bars elements into masonry, maintaining building flexibility. These mortars fillers can also be used separately to fill cracks.

STATICAL R30N
A cement-based mortar filler

STATICAL L Historic
A lime-based mortar filler

RESISTAT EASF

chemical anchor designed to anchor stainless helical reinforcing bars elements in loosened masonry. RESISTAT EASFcontains no styrene resin. It can be used for the normal anchoring of helical stainless steel bar elements into masonry as well as concrete and stone.

STATIpile

BA vertically driven helical micro-pile designed to strengthen the load-bearing capacity of existing foundations where subsidence has occurred or where the original foundations are failing and no longer meet the original design criteria. not satisfactory any more. It can also be used for supporting building foundations in new constructions.

Helikální výztuž cena

Každá porucha vyžaduje unikátní přístup k její opravě. Z tohoto důvodu je cena opravy vždy unikátní a sestavujeme ji s největší pečlivostí. Pro stanovení ceny potřebujeme vidět opravovaný objekt a znát některé jeho vlastnosti (z jakého materiálu je postavený, jak hluboké má základy, jaké jsou základové podmínky v okolí atd.) V případě, že toto neznáte, nevadí - zjistíme si to sami. Teprve potom jsme schopni posoudit jakou opravu Váš objekt potřebuje a stanovit cenovou nabídku. Nebojte se nás kontaktovat, prvotní ohledání stavby je zdarma.
TOP