FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Opravy panelových domů

Panelové domy - nutné opravy před zateplením

Opravy panelových domů jsou tématem číslo 1 v dnešní bytové situaci. Jednak je to způsobeno počtem populace v nich žijící, stářím panelové výstavby a jednak i faktem, že vytvářejí vzhled mnoha městských částí, či celých měst. Z těchto důvodů je krajní řešení demolicí nevhodné, ale i finančně neúnosné. Proto přicházíme s využitím technologie nerezových výztuží helikálního (šroubovicovitého) tvaru i pro tento typ statických oprav.

Polyfunkční dům

Karlovy Vary

Uplatnění pro opravy statických poruch v panelové výstavbě je výtečné. Systém není nutno aplikovat do hlubokých drážek a není zde nutné přeřezávání stávajících výztuží. Stejně tak časová nenáročnost je vhodným prvkem při cenových nárocích na lešení. Dalším plusem aplikací tohoto systému je i jeho aplikace z vně objektu a není nutné vystěhovat nájemníky. Po aplikaci na budově nezůstávají žádné nadbytečné konstrukce a aplikace izolací je tudíž bez omezení. Minimalizujeme tepelné mosty, díky minimálnímu průřezu.

Aplikace probíhá do drážek a vrtů dle technologického postupu uzpůsobená místním podmínkám. Nejčastěji jsou používány drážky široké 8-10 mm a hluboké dle uložení stávající výztuže, která by neměla být porušena. Vrty jsou průměru 14 mm do hloubek dle požadavků. Veškeré hloubky a délky stanovujeme individuálně dle stavebního průzkumu.Stavební průzkum ke kterému máme potřebné vybavení probíhá ve spolupráci se statikem, a také s akreditovanými laboratořemi. To z důvodu že jsme si vědomi jedinečnosti každé stavby.

Pro zesílení únosnosti železobetonového stropu aplikujeme uhlíkové lamely.

Aplikace jsou vhodné zejména:

Sešití sendvičů panelu

Při absenci či zkorodování třmínků spojující vnitřní a vnější panel je potřeba doplnit výztuž. To zajištuje skrze předvrtaný otvor instalace helikální kotvy STATItie.

Zpevnění balkónových panelů

Díky velkému působení povětrnostnách vlivů dochází u balkonových panelů k nadměrné degradaci, zde je vhodné použití helikální výztuže STATIbar pro zvýšení statické stability těchto prvků.

Upevnění atiky domu

Neustále objemové změny díky měnícím se teplotám zapřičiňují vodorovnou trhlinu v atice. Řešením je helikální výztuže STATIbar, který je částečně zavrtáván a částečně vkládán do drážky. Po té je samozřejmě vhodné celou atiku zateplit a tak objemové změny eliminovat.

TOP