ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Helikální kotva STATItie

Nerezová helikální výztuž vlepovaná do samostatných vrtů pro sjednocení rozvolněného zdiva

Může být vlepována pomocí systémových cementových či vápenných zálivek StatiCAL nebo i chemické kotvy RESISTAT. Tam kde došlo k rozvolnění vnitřní struktury jednotlivých vrstev zdiva je vhodné použití systému STATItie, kdy je kotva instalována do vrtu. Tento vrt je vyplněn zálivkou StatiCAL R30N nebo jinou systémovou zálivkou StatiCAL a výztuž je zašroubována do nezatuhlé zálivky. Díky nízkotlaké injektáži dojde k vyplnění všech prostor okolo vrtu.

STATItie helikální výztuž

helikální výztuž

STATItie

Použití helikální kotvy

Kotvení rohů nebo spojení obvodového zdiva s vnitřními příčkami.
Do předvrtaného otvoru se vlepuje rovná výztuž. Hloubka vrtu může být až 2 m v průměru 12 - 20 mm.

Zajištění vyboulených štítových zdí.
Použití kotev STATItie pro kotvení štítového zdiva a opěrného sloupku.

Sjednocení delaminovaných vrtev klenby.
Do vrtů vrtaných v 90o k vrcholnici klenby se pod nízkým tlakem injektuje zálivka, která vyplní všechny prostory mezi vstrvami zdiva. Následovně se instaluje kotva STATItie v požadované délce.

Tahová zkouška

Na kotvách STATItie je možno provést tahovou zkoušku pomocí testovací jednotky STATICAL. Některé kotvy STATItie mohou být částečně lepeny do pryskyřice RESISTAT EASF.

Realizované projekty

Seřadit podle: Směr:
 • Cementová injektáž - tahová kotva

  Bastion Praha

  Práce na zajištění hradbní zdi na bastionu Starého města Pražského, díky změně užívání došlo k zatečení vody. Tato v...
 • Národní Divadlo Praha

  Oprava římsy Národního divadla v Praze. Vysoce prestižní práce na této památce. Při opravě jsme použili několik tech...
 • Aplikace helikální táhla do opěráku kostelní lodi

  Riga Domus – Lotyško

  Záchrana štítového zdiva dómu v Rize, před restaurátorskými pracemi....
 • STATItie – Jilmová, Praha

  STATItie – Jilmová, Praha Trny na spřažení betonové podlahy s obvodovým zdivem. Systém firmy Stati-CAL nerezov...
TOP