Riga Domus – Łotwa

Ratowanie ściany szczytowej katedry w Rydze (Łotwa), przed pracami konserwatorskimi.