FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Mikropale STATIpile

Mikropale STATIpile - są wbijanymi mikropalami o spiralnym kształcie wykonanymi ze stopu aluminium.

Tvar mikropiloty - šroubovitý, zkroucený tvar vytváří mnohem větší třecí plochu než běžná trubková mikropilot. Při instalaci kladiva se postupně zašroubuje a okolní zemina se stlačí (zhutní). Spirálový tvar křídel zajišťuje, že třecí síla působí ve všech směrech. Vyvolané zatížení, ať už v tlaku nebo v tahu, je rozloženo po celé délce piloty.

Mikropale

STATIpile

Mikropale STATIpile jest produkowany w odcinkach metrowych zaopatrzonych na jednym końcu w gwintowany pręt ze stali nierdzewnej, a na drugim końcu w gwintowany otwór, pale są skręcane. Średnica 60 mm i 100 mm, stop aluminium AlSi7Mg 0,3

Lekka technologia aplikacji pozwala na montaż mirkopali STATIpile w niemal każdej sytuacji nawet z posadowienia piwnic o niskich wyokościach.

Zastosowanie mikropali STATIpile

Zwiększenie nośności częściowo uszkodzonych fundamentów
STATIpile został pierwotnie opracowany do lekkich napraw statycznie uszkodzonych konstrukcji fundamentowych z utrudnionym dostępem. W połączeniu ze zbrojeniem spiralnym cały system nadaje się do kompleksowych napraw budynków, które mają problemy w konstrukcji fundamentowej i pęknięte mury. Naprawa jest bardzo szybka, minimalnie ogranicza użytkowanie obiektu podczas naprawy i atrakcyjna cenowo.

Zwiększenie nośności fundamentów
Mikropale STATIpile można również wykorzystać do zwiększenia nośności fundamentów podczas rozbudowy oraz do zmiany obciążenia istniejącycj fundamentów.

Nowe fundamenty pod konstrukcje stalowe
Mikropala STATIpile może również służyć do wbudowania sił na wyciąganie. Cecha ta może być następnie wykorzystana do stabilizacji murów oporowych oraz tam, gdzie możemy spodziewać się działania elementu rozciąganego (konstrukcje namiotowe, dźwigi, słupy, nadajniki GSM). Może być również stosowany do fundamentów nowych budynków w trudnych warunkach posadowienia lub o problematycznej dostępności.

Mikropale cena

Cena mikropali jest zawsze kwestią rodzaju i składu gruntu, w którym są one montowane oraz wymaganych wartości obliczonego obciążenia, które przenoszą mikropale. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikropali STATIpile możemy bezpośrednio po zamontowaniu zbadać nośność każdego mikropala. Wynik testu weryfikuje, czy konieczne jest kontynuowanie instalacji, czy wręcz przeciwnie, zapewnia, że ​​mikropal zastosowany na badanej głębokości wraz ze swoją nośnością osiąga wymagane wartości. Dla inwestora oznacza to oszczędność, ponieważ głębszy montaż pali nie jest konieczny.

Wzmocnienie fundamentu mikropalami STATIpile

Przykłady naszych prac

Dokumentacja

Opis techniczny

typ r 60 mm STATIpile r 100 mm STATIpile
długość 1 m 1 m
tworzywo slitina AlSi7Mg0,3 slitina AlSi7Mg0,3
pręt gwintowany M12 M20
standardowy materiał DIN975 DIN975

Tabela nośności pali

      r 60 mm STATIpile r 100 mm STATIpile
grunt klasa SPT Rozciąganie (kN) Ściskanie (kN) Rozciąganie (kN) Ściskanie (kN)
Glina o średniej plastyczności F5 0 - 5 5 8 7 10
Ił o dużej plastyczności F7 1 - 4 7 10 10 - 20 15 - 25
Ił o średniej plastyczności F6 4 - 8 10 - 15 15 - 20 25 - 35 30 - 40
Ił o małej plastyczności F6 8 - 20 25 - 30 30 - 40 40 - 60 70 - 90
Ił piaszczysty F4 1 - 4 7 15 - 20 12 - 15 15 - 20
Żwir z domieszką grobnoziarnistego gruntu G3 20 - 40 10 - 20 30 - 40 15 - 30 40 - 60
Żwir dobrze uziarniony G1 30 - 50 30 - 40 30 - 40 20 - 60 150
Łupek   50 + 50 50 150 150
Margiel   20 + 50 50 150 150
Pale wsparte w górotworze   50 + 50 50 150 150

Zrealizowane projekty

Sort By: Direction:
TOP