FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Technologia mikropalowania

Helikalne mikropale z nierdzewnych stopów aluminium

Mikropale zostały zaprojektowane po dziesięcioleciach testów i mają kształt zbliżony do śrubowych kotew i ściągów. Ponieważ te technologie produkcji różnią się od technologii produkcji kotw, wynaleziono kształt różniący się od pierwotnego modelu, ale jego właściwości są bardzo korzystne. Instalacja STATIpile jest bardzo łatwa dzięki lekkiej technologii. Dzięki swojemu kształtowi przenosi działające na niego obciążenie poprzez swoje 3 ukształtowane skrzydła pod kątem do otaczającego podłoża. Kształt powoduje ściskanie i zagęszczenie otoczającego gruntu po aplikacji, a tym samym zwiększa efektywną średnicę pala - stożkowo.

Tiskárna TRIANGL Praha

Zákládání mikropiloty

Tarcie na powierzchni mikropala jest duże ze względu na zagęszczenie otoczenia i mechaniczne działanie skrzydełek. Końcowe obciążenie pala jest znacznie zwiększone ze względu na wspomniany powyżej stożkowy efekt zagęszczenia otaczającego gruntu. Stosowane obciążenie , niezależnie od tego, czy jest ściskane, czy rozciągane, rozkłada się równomiernie na całej długości pala.

STATIpile jest produkowany w podstawowej długości segmentu 1 m i średnicy 60 mm oraz 100 mm. Jego instalacja przez posadzkę lub fundamenty obejdzie się bez większych uszkodzeń istniejących konstrukcji. Jeśli wymagana jest większa długość, można łatwo dostosować poszczególne pale do wymaganej długości za pomocą łącznika gwintowanego.

Zastosowanie:

Wzmocnienie istniejących konstrukcji fundamentowych

Zwiększenie nośności istniejących fundamentów, przy budowie nadbudów lub tam, gdzie konstrukcja będzie obciążona (montaż sejfu, zmiana użytkowania, wymiana konstrukcji stropowej itp.)

Zatrzymanie zjawiska osiadania istniejących fundamentów

W przypadku zmiany istniejących warunków glebowych. Nawodnienie fundamentów, obniżenie poziomu wód gruntowych w wyniku nieodpowiedniej konserwacji lub ingerencji czynników naturalnych takich jak korzenie drzew itp. Mikropale STATI mogą zwiększyć nośność nawet w takich warunkach. W połączeniu ze wzmocnieniami prętami helikalnymi StatiBar cały system nadaje się do wykorzystania jako standardowe fundamentowanie z mikropalami. Naprawa za pomocą systemu StatiCAL jest szybka, łatwa do wykonania i niedroga.

Budowa nowych konstrukcji obciążanych zarówno na ściskanie jak i wyciąganie

Konstrukcje tekstylne (zadaszenia tarasów, wejść) lub konstrukcje stalowe (wieże telefoniczne, wieże widokowe) wymagają mikropali, które działają zarówno na ściskanie jak i wyciąganie. STATIpile posiada unikalny kształt, dzięki czemu bardzo efektywnie funkcjonuje w obu wektorach sił.

Specjalnym rozdziałem jest budowa suwnic w miejscach, w których występuje bardzo gęsta sieć i nie można zamontować betonowego fundamentu. Tutaj po odsłonięciu wszystkich siatek można zamontować mikropale STATIpile w osłonach i dopiero wtedy wykonać betonowy oczep minimalizując stracony czas w użytkowaniu hali przy małej inwazyjności.

Mury oporowe, konstrukcje ustowane przy brzegach rzek lub innych zbiornikach wodnych.

Mikropale STATIpile mogą być również montowane pod różnym nachyleniem, co pozwala również na mocowanie ich w celu zabezpieczenia ścian oporowych. Warto również wspomnieć o możliwości rozłożenia obciążenia punktowego poprzez zamontowanie zbrojenia STATIbar na większym obszarze działania.

Podczas układania STATIpile można również wykorzystać do zwiększenia nośności fundamentów, a dzięki lekkiej technologii aplikacji ich użytkowanie jest łatwe nawet w trudno dostępnych miejscach.

Mikropale - STATIpile

Mirkopale

TOP