FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Helikalne zbrojenie STATIbar

Helikalne pręty tzm z austenicznej stali

Helikalne zbrojenie STATIbar wklejanie dodatkowego helikalnego zbrojenia opracowano na potrzeby rozwiązania problemów statycznych budynków. Aktualnie tym systemem wzmacniamy następujące konstrukcje murowane, mieszane i kamienne mury, naprawiamy pęknięcia i ubytki w konstrukcjach betonowych.

Helikalne zbrojenie

Sklepienie naprawa helikalnym zbrojeniem

Produkty StatiCAL

Pręty helikalne zbrojenie STATIbar są dostarczane w odcinkach długości 10 m, można je wprowadzać samodzielnie lub w kilku sztukach w jednej bruzdzie. Tą metodą wklejania helikalnego zbrojenia umożliwia wytworzenie wieńca, belek i nadproży. Pojedyncze pręty w odcinkach 1 m aplikowane do oddzielnych bruzd nazywamy zszywaniem pęknięć.

Zalety helikalnego zbrojenia STATIbar

  • Nie wymaga dalszej obróbki powierzchni.
  • Minimalizuje obciążenia dla konstrukcji przy jednoczesnym ekstremalnym wzmocnieniu.
  • Helikalne zbrojenie ze stali nierdzewnej jest odpowiednio giętka i plastyczna w celu umieszczania jej w bruzdach i odwiertach.
  • W jednej bruzdzie możemy zwiększyć ilość prętów Statibar, dzięki czemu poprawiamy skuteczność wzmocnienia.

Możliwości zastosowania helikalnego zbrojenia STATIbar

Wieńce aplikowane bez naruszenia konstrukcji dachowej.

Tam gdzie naprawiamy uszkodzoną konstrukcję dachową (nowe cięższe pokrycie, uszkodzone belki) często występuje przypadek braku wieńców oraz pęknięć ścian bezpośrednio przy dachu. W takich przypadkach możemy aplikować pręty STATIbar w jednej bruździe w ilości dwóch sztuk.

Wklejane wzmocnienie otworów okiennych.

W celu wzmocnienia konstrukcji przy otwrach okiennych w których wytwarzają się momenty powodujące spękania konstrukcji. W takich przypadkach aplikujemy po dwa pręty do jednej bruzdy w ilości dwóch „zszyć” nad otworem.

Wklejany nośnik (wzmocnienie ścian fundamentu) dla równomiernego rozłożenia nacisku na mikropale.

Tam gdzie doszło do uszkodzeń fundamentu należy zastosować mikropale StatiPile. Mikrpale StatiPile wzmocnią nośność fundamentów. W celu równomiernego rozłożenia sił w fundamencie oraz jego zespolenia stosowany jest system StatiBar. W takiej sytuacji wbudowujemy w wyfrezowane w ścianie fundamentu rowki (bruzdy) dwa pręty Statibar w dwóch warstwach nad „głową” mikropala.

Zszywanie pęknięć – sklejanie zbrojenia przez pęknięcia.

Zrealizowane projekty

Sort By: Direction:
TOP