FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Kotwa spiralna STATItie

Zbrojenie spiralne ze stali nierdzewnej wklejone w oddzielne otwory w celu konsolidacji luźnego muru.

Może być klejony za pomocą zapraw cementowo-wapiennych systemu StatiCAL lub kotew chemicznych RESISTAT. W przypadku, gdy doszło do rozluźnienia wewnętrznej struktury poszczególnych warstw muru, właściwe jest zastosowanie systemu kotew spiralnych STATItie, gdzie kotwy montowane są w otworze wiertniczym. Otwór ten wypełnia się zaprawą StatiCAL R30N lub inną zaprawą systemu StatiCAL i w nieskonsolidowaną zaprawę wkręca się zbrojenie. Niskociśnieniowa cementacja wypełni wszystkie obszary wokół otworu.

kotwa spiralna

STATItie

Zastosowanie kotwy spiralnej

Zakotwiczenie narożników lub połączenie muru obwodowego z przegrodami wewnętrznymi.

Do wywierconego wcześniej otworu wkłada się proste wzmocnienie. Głębokość otworu może wynosić do 2 m przy średnicy 12 - 20 mm.

Zabezpieczenie wybrzuszonych ścian szczytowych.

Zastosowanie kotew spiralnych STATItie do zakotwienia ściany szczytowej i słupa nośnego.

Wyrównanie rozwarstwionych blatów sklepienia.

Do otworów wywierconych pod kątem 90o do szczytu sklepienia wstrzykuje się pod niskim ciśnieniem zaczyn cementowy, aby wypełnić wszystkie przestrzenie między murowanymi rozpórkami. Następnie należy zamontować kotwę STATItie na wymaganej długości.

Próba rozciągania kotew

Kotwy spiralne STATItie można poddawać próbie rozciągania przy użyciu jednostki testowej StatiCAL. Niektóre kotwy spiralne STATItie mogą być częściowo połączone z żywicą RESISTAT EASF.

Nasza realizacja

Sort By: Direction:
TOP