FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Zálivka StatiCAL 30N

StatiCAL 30N je nesmrštitelná, tixotropní zálivka na cementové bázi vynikajících vlastností uzpůsobená pro aplikace ruční aplikační pistole.

Poměrné množství práškové složky versus tekuté zajištuje konstantní vlastnosti a počáteční pevnost v krátké době. Je vyvinuta tak, aby vyplňovala veškeré volné místo při injektáži. Pevnost spoje injektované malty s okolím je následně extrémně zvětšena díky expanzním vlastnostem zálivky. Zálivka StatiCAL 30N je použitelná pro lepení kovových prvků do téměř všech typů zdiva. Beton, cihly, kameny, plynosilikát, atd.. Zálivka je ale víceméně navržena pro použití s dalšími produkty systému StatiCAL, a to jako spojovací prvek. Další detaily naleznete v materiálech k jednotlivým výrobkům.

Zálivka StatiCAL

Zálivka na cementové bázi

Stati-CAL 30N

StatiCAL 30N byla navržena tak, aby byla ideální alternativou pro polyesterové pryskyřice, jejichž užití mohlo být v některých případech riskantní z důvodu jejich hořlavosti. Výškové budovy jsou velmi dobrým příkladem. Nehořlavá a bez zápachu, StatiCAL 30N má však i další vlastnosti, které převyšují možné použití místo pryskyřic. Balení zálivky StatiCAL zajišťuje vždy konstantní kvalitu směsy s jednoznačnými vlastnostmi. V balení je obsaženo vše co potřebujete – není tam nic co by mělo zbýt a ještě důrazněji není tam nic co by se mělo přidávat. Chyba aplikátora je zde velmi eliminována.

Je dodávána v 16 litrových kbelících a obsahuje 2 složky: práškovou a tekutou, které po promíchání dávají 3 nebo 6 litrovou dávku pro injektáž.

Každé balení obsahuje kromě dvou složek také 16-ti litrový kbelík z důvodu zachování čistoty směsy. StatiCAL 30N je nabízena ve dvou základních baleních, a to 3 litry a 6 litrů.

Typická pevnost v tlaku při teplotě 20°C, 100mm krychle pod dozorem a při tvrdnutí za vlhka, je prezentována v následující tabulce.

Vlastnosti zálivky StatiCAL 30N

  • Tixotropní. Neodpadává při aplikacích na strop.
  • Nesmrštitelná. Zvyšuje přilnavost.
  • Balena tak, aby měla neustále stejné vlastnosti.
  • Snadno pumpovatelná, i na dlouhé vzdálenosti.
  • Vyplňuje veškeré volné prostory při injektáži.
  • Nehořlavá bez zápachu.

Dvousložková tixotropní hmota určená převážně pro aplikaci výztuží systému StatiCAL. Možné použít i pro vytěsnění kleneb či výplně trhlin.

Použití zálivky StatiCAL 30N

Tekutá složka – roztok styrenbutadienových kopolymerů a plastifikátorů Suchá složka – portlandský cement, minerální plnivo, plastifikátory.

Zpracovatelnost

Rozsah teplot od +5°C do 25°C. Doba zpracování od rozmíchání cca 60 minut.

Vlastnosti

Vhodná pro injektážní aplikace ruční či pneumatickou pistolí, nestéká, nedochází k segregaci plniva a tekuté složky, dlouhodobě zpracovatelná při zamezení přístupu vzduchu. Při tuhnutí nedochází ke smrštění.

Upozornění

Vždy rozmíchávejte celá balení. Při aplikaci nutno zakrývat zbytek rozdělané zálivky víkem. V případě delší doby mezi plněním vždy opětovně promíchejte zbytek zálivky v míchací nádobě. Pro nové balení používejte novou míchací nádobu, která je součástí každého balení, z důvodu možnosti zanášení nástavců již ztuhlou hmotou.

Výsledky měření

sledovaná vlastnost výsledek jednotky
Pevnost v tlaku po 28 dnech 42,6 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 8,26 Mpa
Pevnost v tlaku po 1 dni 28,8 Mpa
Pevnost v tlaku po 3 dnech 29,6 Mpa
Pevnost v tlaku po 7 dnech 43,7 Mpa
Přídržnost k podkladu 1,9 Mpa
Mrazuvzdornost ( součinitel mrazuvzdornosti po 25 cyklech) 98,0 %
Objemová stálost (expanze při zatvrdnutí) +0,15 %
Index hmotnostní aktivity 0,08 -

TOP