Vyšehrad

Provedení statického zajištění trhliny vyhlídky Starého purkrabství nad Vltavou. Horolezecky aplikovaná helikální nerezová výztuž.