ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Zálivka Stati-CAL 30N

Stati-CAL 30N je nesmrštitelná, tixotropní zálivka na cementové bázi vynikajících vlastností uzpůsobená pro aplikace ruční aplikační pistole.

Poměrné množství práškové složky versus tekuté zajištuje konstantní vlastnosti a počáteční pevnost v krátké době. Je vyvinuta tak, aby vyplňovala veškeré volné místo při injektáži. Pevnost spoje injektované malty s okolím je následně extrémně zvětšena díky expanzním vlastnostem zálivky. Zálivka STATI-CAL 30N je použitelná pro lepení kovových prvků do téměř všech typů zdiva. Beton, cihly, kameny, plynosilikát, atd.. Zálivka je ale víceméně navržena pro použití s dalšími produkty systému Stati-CAL, a to jako spojovací prvek. Další detaily naleznete v materiálech k jednotlivým výrobkům.

Zálivka StatiCAL

Zálivka na cementové bázi

Stati-CAL 30N

Stati-CAL 30N byla navržena tak, aby byla ideální alternativou pro polyesterové pryskyřice, jejichž užití mohlo být v některých případech riskantní z důvodu jejich hořlavosti. Výškové budovy jsou velmi dobrým příkladem. Nehořlavá a bez zápachu, Stati-CAL 30N má však i další vlastnosti, které převyšují možné použití místo pryskyřic. Balení zálivky Stati-CAL zajišťuje vždy konstantní kvalitu směsy s jednoznačnými vlastnostmi. V balení je obsaženo vše co potřebujete – není tam nic co by mělo zbýt a ještě důrazněji není tam nic co by se mělo přidávat. Chyba aplikátora je zde velmi eliminována.

Je dodávána v 16 litrových kbelících a obsahuje 2 složky: práškovou a tekutou, které po promíchání dávají 3 nebo 6 litrovou dávku pro injektáž.

Každé balení obsahuje kromě dvou složek také 16-ti litrový kbelík z důvodu zachování čistoty směsy. Stati-CAL 30N je nabízena ve dvou základních baleních, a to 3 litry a 6 litrů.

Typická pevnost v tlaku při teplotě 20°C, 100mm krychle pod dozorem a při tvrdnutí za vlhka, je prezentována v následující tabulce.

Vlastnosti zálivky Stati-CAL 30N

  • Tixotropní. Neodpadává při aplikacích na strop.
  • Nesmrštitelná. Zvyšuje přilnavost.
  • Balena tak, aby měla neustále stejné vlastnosti.
  • Snadno pumpovatelná, i na dlouhé vzdálenosti.
  • Vyplňuje veškeré volné prostory při injektáži.
  • Nehořlavá bez zápachu.

Dvousložková tixotropní hmota určená převážně pro aplikaci výztuží systému Stati-CAL. Možné použít i pro vytěsnění kleneb či výplně trhlin.

Použití zálivky Stati-CAL 30N

Tekutá složka – roztok styrenbutadienových kopolymerů a plastifikátorů Suchá složka – portlandský cement, minerální plnivo, plastifikátory.

Zpracovatelnost

Rozsah teplot od +5°C do 25°C. Doba zpracování od rozmíchání cca 60 minut.

Vlastnosti

Vhodná pro injektážní aplikace ruční či pneumatickou pistolí, nestéká, nedochází k segregaci plniva a tekuté složky, dlouhodobě zpracovatelná při zamezení přístupu vzduchu. Při tuhnutí nedochází ke smrštění.

Upozornění

Vždy rozmíchávejte celá balení. Při aplikaci nutno zakrývat zbytek rozdělané zálivky víkem. V případě delší doby mezi plněním vždy opětovně promíchejte zbytek zálivky v míchací nádobě. Pro nové balení používejte novou míchací nádobu, která je součástí každého balení, z důvodu možnosti zanášení nástavců již ztuhlou hmotou.

Výsledky měření

sledovaná vlastnost výsledek jednotky
Pevnost v tlaku po 28 dnech 42,6 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 8,26 Mpa
Pevnost v tlaku po 1 dni 28,8 Mpa
Pevnost v tlaku po 3 dnech 29,6 Mpa
Pevnost v tlaku po 7 dnech 43,7 Mpa
Přídržnost k podkladu 1,9 Mpa
Mrazuvzdornost ( součinitel mrazuvzdornosti po 25 cyklech) 98,0 %
Objemová stálost (expanze při zatvrdnutí) +0,15 %
Index hmotnostní aktivity 0,08 -

TOP