Seřadit podle: Směr:
 • Rodinný dům – Děčín

  Rodinný dům v Děčíně podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry. V důsledku toho vznikly v jeho stěnách trhliny,...
 • Balkony – Praha 1-Staré Město

  Naše společnost byla oslovena ohledně zajištění starých železobetonových balkonů bytového domu v Praze 1. Vlivem zvě...
 • Montessori školy Andílek

  Budova Montessori školy Andílek v Praze 5 prošla statickým zajištěním. Prostorově byla budova zajištěna ocelovými tá...
 • oprava trhlin

  Fara Litice – oprava trhlin

  Opěrná zeď u zahrady Římskokatolické farnosti v Liticích se vlivem tlaku zeminy deformovala a vznikaly na ní trhliny...
 • Zámek Budov

  Zámek Budov

  Při rekonstrukci zámku Budov v obci Verušičky – Budov bylo třeba zajistit trhliny ve stěnách a to jak z interi...
 • Rodinný dům – Rakovník

  Při rekonstrukci starého rodinného domu v Rakovníku bylo třeba provést statické zajištění četných širokých trhlin ve...
 • Rodinný dům – Kralupy nad Vltavou

  Na stěnách staršího rodinného domu v Kralupech nad Vltavou vznikly trhliny. Abychom zabránili vzniku nových trhlin, ...
 • Oprava dumu v Brozanech

  Na stěnách a klenbách rodinného domu v obci Staré Hradiště – Brozany se objevily trhliny. Aby nedošlo k jejich...
 • Rodinný dům Charvatce

  Atypický rodinný dům v obci Charvatce podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry a deformacím vlivem teplotních ...
 • Český Krumlov – Pivovar Eggenberg

  Při rekonstrukci areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově bylo třeba provést statické zajištění budov. U...
 • oprava klenby

  Oprava klenby – Vlastivědné muzeum Nymburk

  Na klenbě budovy vlastivědného muzea v Nymburku vznikly trhliny. Bylo potřeba je zajistit, aby nedošlo k jejich zvět...
 • MÚ Lázně Bohdaneč

  Městský úřad Lázně Bohdaneč

  Na budově městského úřadu města Lázně Bohdaneč bylo třeba zhotovit dodatečný pozední věnec. Ten jsme provedli pomocí...
 • oprava kostela

  Kostel – Siřem

  Budova bývalé márnice u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v obci Šiřem prošla celkovou obnovou. Součástí obn...
 • Kostel sv. Mikuláše – Třebušín

  V druhé fázi oprav a statického zajištění kostela sv. Mikuláše v Třebušíně bylo třeba zajistit trhlinu na obvodové s...
 • Kostel Povýšení sv. Kříže – Kadaň

  Nad vchodem u kostela Povýšení sv. Kříže v Kadani vznikla svislá trhlina, a to jak ve stěně, tak i klenutém překladu...
 • Dům klultury – Litoměřice

  Stěny světlíku u domu kultury v Litoměřicích podléhali nerovnoměrnému sedání základů a jako následek se na nich obje...
 • chata

  Chata Dřevce

  Na zdech chaty ve vesnici Dřevce se vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry vyskytly četné trhliny, které se ma...
 • Hotel u Sixtů – Staroměstské náměstí Praha

  Při rekonstrukci prostor budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze bylo třeba zajistit trhliny v kle...
 • zesílení překladu

  Fara Vilémov u Kadaně

  Budova fary v obci Vilémov potřebovala provést zajištění trhlin ve stěnách a překladech. Trhliny jsme zajistili pomo...
 • Oprava fasády škola Děčín

  Škola Děčín

  U budovy školy v Děčíně bylo třeba zhotovit dodatečný pozední věnec. Ten byl vytvořen vlepením nerezové helikální vý...
 • Nový otvor – bytový dům Ústí nad Labem

  Při vytváření nového otvoru v bytovém domě v Ústí nad Labem bylo třeba zhotovit dodatečný překlad. Ten byl proveden ...
 • Supermarket Kadaň

  Naše společnost byla oslovena pro zajištění četných trhlin na obvodové stěně supermarketu v Kadani. Vzniklé trhliny ...
 • Fara – Dlažkovice

  Při statickém zajišťování budovy bývalé fary v Dlažkovicích bylo třeba provést dodatečný pozední věnec a lokální zaj...
 • Kostel - Třebušín

  Kostel – Třebušín

  Na klenbě kostela sv. Mikuláše v Třebušíně vznikly trhliny. Pro jejich fixaci jsme použili táhla z nerezové helikáln...
 • Kaple – Sloup v Čechách

  Kaple sv. Jana Nepomuckého u Sloupu v Čechách byla od druhé světové války zchátralá. Při kompletní rekonstrukci kapl...
 • Kostel - Bzí

  Kostel – Bzí

  Kostel Nejsvětější Trojice ve vesnici Bzí prochází postupnou opravou a obnovou. Součástí oprav bylo také statické za...
 • Kostel sv. Mikuláše - Turnov

  Kostel sv. Mikuláše – Turnov

  Na stěnách kostela sv. Mikuláše v Turnově vznikly trhliny na vnějších i vnitřních stěnách. Všechny vzniklé trhliny j...
 • Klášter paulánů - Nová Paka

  Klášter paulánů – Nová Paka

  Při rekonstrukci kláštera paulánů v Nové Pace bylo třeba zajistit trhliny na stěnách a překladech nad okny. Toho jsm...
 • Chalupa - Mišovice Pohoří

  Chalupa – Mišovice Pohoří

  Na stěnách starší chalupy ve vesnici Pohoří (Mišovice) byly pozorovány trhliny.  Trhliny jsme zajistili použitím táh...
 • Rodinný dům – Syrovátka

  Na starším rodinném domě v obci Syrovátka vznikly trhliny spojené s rozpínáním a nerovnoměrným poklesem objektu. Dal...
 • Rodinný dům - Přišimasy

  Rodinný dům – Přišimasy

  Součástí rekonstrukce rodinného domu v obci Přišimasy – Skřivany bylo také zhotovení dodatečného pozedního věn...
 • tvrz Kádov

  Tvrz Kadov

  Při rekonstrukci tvrze Kadov bylo provedeno zajištění trhlin na části objektu, a to pomocí táhel z nerezové helikáln...
 • prasklina zdiva

  MŠ Nezvěstice

  Na budově mateřské školy v Nezvěsticích se vyskytly trhliny. Podařilo se nám je zajistit pomocí lokálních táhel z ne...
 • Satranův mlýn - Vepřek

  Satranův mlýn – Vepřek

  Část objektu Satranova mlýnu v obci Vepřek byla ze statického hlediska ve špatném stavu. Na budově se vyskytovaly če...
 • chalupa zbyny

  Chalupa Zbyny – trhliny stěn

  Na chalupě ve vesnici Zbyny vznikly trhliny indikující oddělování stěn a další deformace. Oddělující se stěny na roh...
 • oprava tornádo

  Parní mlýn Josefa Popela – Chabařovice

  Budova bývalého mlýnu v Chabařovicích byla po delší době chátrání ve špatném stavu. Vznikly na ní trhliny z exteriér...
 • Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta

  Na klenbách v budově Filozofické fakulty univerzity Hradec Králové se objevily průběžné trhliny. Pro jejich zajištěn...
 • Bytový dům – Ústí nad labem, Klíše

  Na bytovém domě v Ústí nad Labem – Klíše vznikly vlivem nerovnoměrného sedání objektu trhliny. Abychom zabráni...
 • Zámek Brandýs nad Labem – SCHODIŠTĚ

  Při provádění statického zajištění schodiště v zámku Brandýs nad Labem bylo třeba jednak propojit středovou zeď scho...
 • Rodinný dům – Římovice

  Na starším rodinném domě v Římovicích se z důvodu chybějícího pozedního věnce vznikly široké trhliny. Pro zajištění ...
 • Rodinný dům – Dolní Nezly

  Na obvodových stěnách rodinného domu v obci Dolní Nezly vznikly výrazné trhliny. Bylo třeba zajistit trhliny po celé...
 • Pivovar Turnov

  Na budově Měšťanského pivovaru v Turnově se objevily četné trhliny. Ty se nám podařilo zajistit táhly z nerezové hel...
 • Fara Dlažkovice

  Na nosných stěnách a stropech budovy fary v Dlažkovicích byly četné trhliny. Navíc bylo třeba zhotovit nové otvory. ...
 • Bytový dům – Poděbrady

  U bytového domu v Poděbradech došlo k deformacím, které daly vzniknout trhlinám na obvodové nosné stěně a oddělení v...
 • Zámek Karlova Koruna – KONÍRNA

  Při další etapě revitalizace zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou bylo třeba ptovést stsatické zajištění klen...
 • Oprava trhlin ve fasádě zdiva – RD Písek

  Na ovodových stěnách rodinného domu v Písku se objevily trhliny. Abychom tyto thliny zajistili a zároveň předešli vz...
 • Rodinný dům – Ledčice

  Na štítové stěně rodinného domu v Ledčicích se objevily trhliny. Abychom zajistili stávající trhliny a zároveň přede...
 • Rodinný dům – Maníkovice

  Roh rodinného domu v Maníkovicích se vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry oddělil trhlinou. Nerovnoměrnému s...
 • Nerovnoměrné sedání základů – Kamýk

  Přístavba k rodinnému domu v obci Kamýk podléhala nerovnoměrnému sedání základové spáry. Důsledkem toho vznikly na o...
 • Návštěvnické centrum KRNAP – Vrchlabí

  Při rekonstrukci budovy návštěvnického centra KRNAP ve Vrchlabí jsme provedli statické zajištění objektu. K tomu jsm...
 • Hotel u Sixtů – II. etapa

  Při druhé etapě rekonstrukce budov budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze jsme prováděli dodatečn...
 • Oprava nadpraží

  Hotel u Sixtů

  Při rekonstrukci budov budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze bylo třeba provést zajištění trhlin...
 • Zámek Krásný Les

  Zámek Krásný Les

  Součástí revitalizace zámku Krásný Les bylo také zajištění staticky narušených částí objektu. K tomuto účelu byla po...
 • Rodinný dům - Milčeves

  Rodinný dům – Milčeves

  Na nosné stěně kamenného rodinného domu v obci Milčeves se objevily trhliny. Pro jejich zajištění byla použita táhla...
 • mikropiloty Klíše

  Rodinný dům – Ústí nad Labem Klíše

  Rodinný dům v Ústí nad Labem – Klíše podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry, což způsobylo vznik trhli...
 • Oprava klenby

  Bytový dům – Petrská Praha

  Klenby a klenebné pásy v bytovém domě v Praze byly poškozené trhlinami. Sanace kleneb a klenebných pásů byla provede...
 • Bytový dům - Praha 1

  Bytový dům – Praha 1

  V cihlovém bytovém domě v Praze 1 se objevily trhliny na stěnách a v okolí okna. Trhliny byly zajištěny táhly z heli...
 • Winternitzovy mlýny - Pardubice

  Winternitzovy mlýny – Pardubice

  V budově Winternitzových mlýnů v Pardubicích se měly zhotovit nové otvory v železobetonových stěnách. Aby se předešl...
 • Bytový dům - Brozany nad Ohří

  Bytový dům – Brozany nad Ohří

  Část bytového domu v Brozanech nad Ohří podléhala nerovnoměrnému sedání. Vlivem toho se na fasádě objevily trhliny. ...
 • Statek - Čeradice

  Statek – Čeradice

  Při rekonstrukci statku v Čeradicích bylo třeba provést statické zajištění části objektu. To bylo provedeno za pomoc...
 • Rodinný dům – Chabařovice

  Na rodinném domě v Chabařovicích vznikly četné trhliny vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry. Dalším deformac...
 • oprava rodinného domu

  Rodinný dům – Zachrašťany

  U rodinného domu v Zachrašťanech bylo třeba zabránit poklesům základové spáry. Toho bylo docíleno použitím beraněnýc...
 • kostel Všech svatých

  Kostel Všech svatých – Ranná III. etapa

  Při třetí etapě rekonstrukce kostela Všech svatých v obci Raná bylo cílem zajištění trhlin na sviských nosných konst...
 • Kostel Vilémov – II. etapa

  Při druhé fázi rekonstrukce kostelu sv. Mikuláše ve Vilémově přišlo na řadu zajištění trhlin a stáhnutí objektu. U s...
 • Hospodářská budova

  Hospodářská budova – Biskupská rezidence Litoměřice

  Součástí komplexu Biskupské rezidence v Litoměřicích je také hospodářské stavení. V této budově bylo třeba provést s...
 • Fara Svinčany

  Fara Svinčany – III. ETEPA

  Při další etapě obnovy budovy fary ve Svinčanech bylo třeba vytvořit nové pozední věnce a zajistit četné trhliny. Pr...
 • Bytový dům – Roudnice nad Labem

  Při rekonstrukci bytového domu v Roudnici nad Labem byla naše společnost oslovena pro zhotovení dodatečných pozedníc...
 • Zámek Malá Skála

  V okolí velkých oken zámku Malá Skála vznikly trhliny. Pro jejich zajištění jsme použili ocelová táhla z helikální n...
 • Komunitní centrum Povrly

  Komunitní centrum Povrly

  Na budově komunitního centra v Povrlech se (pravděpodobně vlivem málo únosného podloží) postupně objevily trhliny. T...
 • Trafostanice - Ústí nad Labem

  Trafostanice – Ústí nad Labem

  Jedna strana budovy trafostanice v Ústí nad Labem si vlivem podmáčení sedla a oddělila se od zbytku budovy. Abychom ...
 • RD Roudnice nad Labem

  Trhliny zdiva – RD Roudnice nad Labem

  Na domě v Roudnici nad Labem se objevily trhliny. Pro jejich zajištění jsme použili lokální sešívky táhly z nerezové...
 • Becherova Vila

  Becherova Vila – Karlovy Vary

  Naše společnost byla oslovena, aby provedla statické zajištění trhlin na Becherově Vile v Karlových Varech a zajiště...
 • Zámek Karlova Koruna

  Zámek Karlova Koruna

  Při revitalizaci areálu zámku Karlova Koruna bylo třeba provést statické zajištění kleneb, překladů a stěn budovy bý...
 • Císařské Lázně – Karlovy Vary

  Jedním z bodů celkové rekonstrukce budovy Císařských Lázní v Karlových Varech bylo zajištění četných trhlin. Tato pr...
 • Mateřská škola Turnov

  Na budově školky v Trutnově se objevily trhliny naznačující uvolnění části budovy. Pro její přichycení byla použita ...
 • Rodinný dům Chotěšice - Malá Strana

  Rodinný dům Chotěšice – Malá Strana

  Rodinný dům v obci Malá Strana (Chotěšice) podléhal nerovnoměrnému sedání a v důsledku to se na něm objevily četné t...
 • Rodinný dům - Všeň

  Rodinný dům – Všeň

  Na rodinném domě v obci Všeň se objevily četné trhliny. Abychom odstranily příčiny jejich vzniku, byly zkrze základo...
 • Rodinný dům - Rodov

  Rodinný dům – Rodov

  Trhliny na rodinném domě v Rodově ukazovaly na selhání pozedního věnce. Bylo tedy třeba jej nahradit táhly z nerezov...
 • Oprava trhliny

  RD Opočno u Loun

  Při opravě rodinného domu v Opočně u Loun byly trhliny staženy sešívkami z nerezové helikální výztuže....
 • Hostinec u Slunce – Skalice u České Lípy

  Při opravách budovy hostince u Slunce ve Skalici u České Lípy byly trhliny zajištěny táhly z helikální nerezové výzt...
 • Garáž – Děčín

  Na garáži v Děčíně se objevily trhliny. Pro jejich zajištění byly zvoleny táhla z nerezové helikální výztuže aplikov...
 • RD - Hlušice

  RD – Hlušice oprava prasklin zdiva

  Přístavba u rodinného domu v Hlušici se vlivem nerovnoměrného sedání odkláněla od zbytku domu. Přístavba byla přichy...
 • Bytový dům rekonstrukce – Dlouhá Praha

  Při rekonstrukci bytového domu v Praze byly společností Statical s.r.o. aplikovány beraněné mikropiloty, které byly ...
 • Ambasáda Korejské republiky

  Ambasáda Korejské republiky – Rekonstrukce

  Při rekonstrukci budovy ambasády Korejské republiky v Praze bylo provedeno zpevnění arkýřů. Toho bylo dosaženo za po...
 • RD – Lovosice

  Rodinný dům v Lovosicích byl pro četné trhliny zajištěn z vnějšku i zevnitř ocelovými táhly z helikální nerezové výz...
 • RD - Týřovice

  RD – Týřovice – základy domu

  Pod základy rodinného domu v Hřebečníkách v Týřovicích byly aplikovány miktopiloty STATIpile a následně byly zality ...
 • Bytový dům – Ostrčilova, Ústí nad Labem

  U základů bytového domu v Ústí nad Labem došlo k nerovnoměrnému sednutí vlivem podmáčené základové spáry. Po odstran...
 • KRNAP Muzeum - Vrchlabí

  KRNAP Muzeum – Vrchlabí

  Pro zajištění trhlin na budově patřící správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí byly použity táhla STATIbar z...
 • RD – obec Ořech

  V rodinném domě v obci Ořech byly zjištěny četné trhliny zejména na stěnách a klenbách. Pro zajištění trhlin byly po...
 • Hlavní Nádraží Praha – Hala

  V hale hlavního nádraží v Praze jsme zajistili popraskané obloukové překlady nad okny a průchody. Pro jejich zajiště...
 • Gymnázium Duchcov

  Gymnázium Duchcov

  Na stěně  budovy gymnázia v Duchcocě se objevily trhliny. Stěna byla vyzděna z pěnosilikátových tvárnic, táhla z hel...
 • Pevnost Falak ol-Aflák

  Pevnost Falak ol-Aflák

  Pevnost Falak ol-Aflák se nachází ve městě Chorramábád v Íránu. Hradby této pevnosti byly na několika místech naruše...
 • Bytový dům Praha – nový otvor

  V bytovém domě v Praze jsme kromě zajištění trhlin nad průchody také vytvořili dodatečný překlad nad budoucím otvore...
 • Strakova akademie – zídka plotu

  Zeď plotu u Strakovy akademie v Praze byla popraskaná a pro její zajištění byla použia táhla z helikální nerezové vý...
 • Roudnice nad Labem

  Při rekonstrukci domu v Roudnici nad Labem byly pro zajištění  základů aplikovány hliníkové mikropiloty ø100mm. Vzni...
 • Rodinný dům Neratovice

  Na stěnách rodinného domu v Neratovicích se vyskytly trhliny způsobené nerovnoměrným sedáním objektu. Trhliny byly z...
 • Rodinný dům Azalková Praha

  Rodinný dům v Praze byl v důsledku sedání objektu popraskán. Pro zabránění dalšímu sedání byly do základů aplikovány...
 • Negrelliho viadukt 2019

  V další fázi rekonstrukce Negrelliho viaduktu byly zajištěny spodní líce poškozených kleneb. Pro stažení trhlin a za...
 • Bytový dům Praha 5

  V řadě bytových domů v Praze 5 byl jeden z důmů zdemolován a bylo třeba zajistit sousední dům. Trhliny na obnažené s...
 • Kostel Vilémov

  Široké trhliny na stěnách kostela ve Vilémově byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kostel Raná

  Trhliny na kostelu Všech svatých v Rané byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kostel Liběšice

  Na věži kostela svatého Martina a Navštívení Panny Marie  v Liběšicích se objevily trhliny, které se podařilo zajist...
 • Kostel Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

  Zídka kolem kostela ve mětě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav byla značně popraskána s širokými trhlinami. Tr...
 • Kostel Arnoltice Děčín

  Trhliny na kostele v Arnolticích byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kadaň nádraží

  Trhliny v železniční stanici v Kadani byly zajištěny táhly z helikální výztuže zakončené u hrany závrtem....
 • Chata Dolní Zálezly

  Chata v Dolních Zálezlech byla silně popraskaná a bylo třeba ji zajistit táhly z helikální výztuže a mikropilotami u...
 • Chalupa Sněžník

  Široké trhliny na přístavbě k chatě byly sešity táhly z helikální výztuže....
 • Gymit Ústí opravy trhlin zdiva

  Klenby v budoucím Gymit fitness centru v Ústí nad Labem byly popraskány a některé se prohýbaly. Bylo nutné zajistit ...
 • Domov kamélie Třešť

  Statické zajištění sloupů a kleneb. Některé sloupy byly  zesíleny armaturou a následně zabetonovány. V jiném případě...
 • Bytový dům mikropilotáž – Trutnov

  Trhliny v cihelném bytovém domě byly zasanovány pomocí helikální nezezové výztuže. Zkrze základy venkovních sloupů b...
 • Bytový dům – zpevnění sloupů

  Zajištění sloupů mezi klenbami ve štítové stěně bytového domu v Praze 1. Sloupy byly staženy pomocí helikální nerezo...
 • Oprava haly v České zbrojovce

  Zbrojovka Uherský Brod

  Oprava haly v České zbrojovce byla provedena stažením trhlin pomocí helikální výztuže a stěny byly zajištěny užitím ...
 • Soukenická Praha oprava domu

  Soukenická Praha

  Oprava řadového domu v Praze 1. Trhliny byly stáhnuty helikální nerezovou výztuží.  ...
 • trhliny brána Náhořany

  Nahořany – Brána do vsi – oprava

  Na jednom ze sloupů brány do vsi v Nahořanech byly zjištěny trhlyny, které by moly ohrožovat vjezd do Nahořan. Jelik...
 • oprava prasklin zdiva

  RD Beroun

  Popraskaný rodinný dům v Berouně byl zasanován pomocí táhel z helikální výztuže STATIbar 8mm a Statibar 2x 8mm vlepe...
 • Pražský hrad - zeď

  Pražský hrad – oprava historické zdi

  Historická venkovní zeď u Pražského hradu byla opravena a stáhnuta pomocí helikální výztuže STATIbar....
 • Pražský Hrad – zahrady

  Poškozená opěrná zeď v zahradách Pražského hradu byla opravena za pomocí helikální nerezové výztuže STATIbar vlepené...
 • Muzem Jelínek – Praha

  Při rekonstrukci budovy Muzea byly zjištěny trhliny, a to zejmena svislá trhlina v rohu budouvy prostupující přes vš...
 • Opel Ústí

  V budově pobočky společnosti Opel byly zjištěny trhliny ve stěnách a podlaze. Trhliny se podařilo stáhnout helikální...
 • Kostel Potěhy

  Kostel Potěhy oprava zdiva

  Při vizuální prohlídce kostela v obci Potěhy byly zjištěny trhliny v obvodových stěnách a vnitřních klenbách. Trhlin...
 • Evangelický Kostel v Chebu

  Evangelický Kostel v Chebu

  Evangelický Kostel v Chebu prošel rekonstrukcí, při které byly trhliny ve stěnách a klenbách staženy helikální výztu...
 • Klenby Trutnov náměstí

  Oprava klenby Trutnov náměstí

  Oprava kleneb a sloupů pdloubí na náměstí v Trutnově pomocí helikální výztuže STATIbar....
 • Oprava trhlin bytový dům – Mladá Boleslav

  V bytovém domě v Mladé Boleslavi byly zjištěny trhliny, které se podařilo zajistit za použití nerezové helikální výz...
 • Negrelliho viadukt

  Negrelliho viadukt

  Negrelliho viadukt (nazývaný též Karlínský viadukt, dříve obecně viadukt Společnosti státní dráhy) spojuje Masarykov...
 • kostel Soběnice

  V kostele byly zaznamenány široké trhliny na stěnách a klenbách. Trhliny byly zajištěny nerezovou helikální výztuží ...
 • Kostel Dolný Kubín

  Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že trhlinami jsou postiženy fasádní svislé nosné konstrukce, vnitřní sloupy na obo...
 • Oprava rodinného domu Český Brod

  oprava klenby v suterénu rodinného domu v Českém Brodě systémem STATIbar. Provedené opravy: oprava klenby Odkaz: Čes...
 • helical

  BD Staré Heřminovy

  Účelem užívání stavby bude stejně jako doposud stavba pro bydlení – bytový dům. Statické zajištění systémem STATIbar...
 • Trauttmannsdorfský – Trčkův palác

  Trauttmansdorffský palác nebo také Trčkův palác je klasicistní palác, který se nachází v ulici Loretánská č.180/6 na...
 • Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi

  Kostel Stětí svatého Jana Křtitele je římskokatolický farní kostel v Libčevsi v okrese Louny. Od roku 1958 je chráně...
 • Oprava rodinného domu v Dolní Vysoké

  Šikmé až svislé trhliny na obvodových stěnách přilehlých ke komunikaci s těžkou nákladní dopravou. Po větším dešti s...
 • Strážní věž Budyně nad Ohří

  Také nazývaná jako městská věž je gotická věž ze 14. století, nejzachovalejší pozůstatek městského opevnění. Věž je ...
 • Kasárna Terezín – helikální nerezová výztuž

  Oprava trhlin zdiva v rohu rekonstruované budovy, vnější trhliny a trhliny v klenbě a v klenutých pasech okna, helik...
 • Koloděje – přestavba bývalé sýpky na vilu

  Při přestavbě bývalé sýpky (špejcharu) na vilu byla použita helikální nerezová výztuž STATIbar firmy StatiCAL. Prove...
 • Zámek Svijany

  Zámek Svijany se nachází na okraji Českého ráje, necelou hodinu jízdy z Prahy. V roce 2013 zakoupil Pivovar Svijany ...
 • Libochovany – oprava rodinného domu

  Na opravu rodinného domu pro další používání byla použita helikální výztuž STATIbar firmy StatiCAL. Provedené opravy...
 • Evangelický kostel Pokoje v Chebu

  Kostel měl narušené svislé nosné konstrukce. K tomu přispělo výrazné podmáčení východní části kostela způsobené vsak...
 • Poutní kostel svatého Petra a Pavla v Březně u Chomutova

  Oprava kleneb a obvodového zdiva poutního kostela svatého Petra a Pavla v Březně u Chomutova. Systém StatiCAL –...
 • Klášter Voršilek v Praze

  Vlepení výztuže pro statické zajištění trhlin – nerezová helikální výztuž STATIbar Provedené opravy: sanace tr...
 • Gotický oblouk

  Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava – Kralupy nad Vltavou

  Praskliny zdiva a nadokenních oblouků. Pro opravu byl použit systém firmy StatiCAL nerezová helikální výztuž STATIba...
 • Řecko

  Oprava trhlin zdiva...
 • micropiles

  Mlýn Lochovice

  Mikropilotáž pod historickým vodním mlýnem a provedení sanace zdiva helikální nerezovou výztuží STATIbar. Provedené ...
 • Oprava balkónů panelového domu

  Balkony Č. Budějovice

  Oprava balkónů panelového domu v Českých Budějovicích....
 • ZŠ Praha Na Smetánce

  Oprava školní budovy zš na smetánce. Při odkrytí základové spáry došlo k posunu čelní stěny a vznikly trhliny po cel...
 • Malostranská Beseda

  Malostranská Beseda – Praha

  Kompletní zesílení fasád a obvodové římsy, kleneb podloubí pomocí helikální výztuže. Instalace ocelových trnů na nov...
 • Laudonův pavilon

  Laudonův pavilon – Zámek Veltrusy

  Po povodních 2002 byl tento zahradní pavilon Veltruského zámku, podemletý proudící vodou povodně. Na jedné straně ch...
 • Usedlost Ladronka

  Rekonstrukce usedlosti Ladronka kombinace ocelových táhel a helikálních nerezových táhel systému StatiCAL – ST...
 • helical bar

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele Oprava po rekonstrukci střešní krytiny, kdy došlo k přetížení kro...
 • Aplikace helikální táhla do opěráku kostelní lodi

  Riga Domus – Lotyšsko

  Záchrana štítového zdiva dómu v Rize (Lotyšsko), před restaurátorskými pracemi....
 • helical bar

  Štítová stěna volně stojící – Poděbrady

  Zajištění volně stojící štítové stěny pomocí helikální výztuže STATIbar při rekonstrukci rodinného domu v Poděbradec...
 • Helikální výztuž mikropiloty

  Havlova knihovna – Loretánské náměstí

  Zvýšení únosnosti základových patek sloupoví podloubí domu na Loretánském náměstí. Zpevňování kleneb a popraskaných ...
 • Vyšehrad

  Vyšehrad

  Provedení statického zajištění trhliny vyhlídky Starého purkrabství nad Vltavou. Horolezecky aplikovaná helikální ne...
 • Jezeří Zámek

  Zámek Jezeří

  Zámek Jezeří který odolává lidské činnosti. Nejdříve zámek vybydlela vojska Rudé armády a poničil důl, který postoup...
 • Karlova ulice - Praha

  Karlova ulice – Praha

  Historický dům z 12. století při rekonstrukci vyžadoval statické zajištění pomocí systému STATICAL. Ruční sekání drá...
 • Bělohorská – Praha

  Aplikace helikálních táhel Na domu který byl poškozen při zhotovení stavební jámy pro výstavbu sousedního domu....