LOGIN-DATEN VERGESSEN?

KONTO ERSTELLEN

Helikální kotva STATItie

Nerezová helikální výztuž vlepovaná do samostatných vrtů pro sjednocení rozvolněného zdiva

Může být vlepována pomocí systémových cementových či vápenných zálivek StatiCAL nebo i chemické kotvy RESISTAT. Tam kde došlo k rozvolnění vnitřní struktury jednotlivých vrstev zdiva je vhodné použití systému STATItie, kdy je kotva instalována do vrtu. Tento vrt je vyplněn zálivkou StatiCAL R30N nebo jinou systémovou zálivkou StatiCAL a výztuž je zašroubována do nezatuhlé zálivky. Díky nízkotlaké injektáži dojde k vyplnění všech prostor okolo vrtu.

helikální výztuž

STATItie

Použití helikální kotvy

Kotvení rohů nebo spojení obvodového zdiva s vnitřními příčkami.
Do předvrtaného otvoru se vlepuje rovná výztuž. Hloubka vrtu může být až 2 m v průměru 12 - 20 mm.

Zajištění vyboulených štítových zdí.
Použití kotev STATItie pro kotvení štítového zdiva a opěrného sloupku.

Sjednocení delaminovaných vrtev klenby.
Do vrtů vrtaných v 90o k vrcholnici klenby se pod nízkým tlakem injektuje zálivka, která vyplní všechny prostory mezi vstrvami zdiva. Následovně se instaluje kotva STATItie v požadované délce.

Tahová zkouška

Na kotvách STATItie je možno provést tahovou zkoušku pomocí testovací jednotky STATICAL. Některé kotvy STATItie mohou být částečně lepeny do pryskyřice RESISTAT EASF.

Realizované projekty

Sortieren: Richtung
OBEN