FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Helikální výztuž STATIbar

StatiCAL výrobce helikální nerezové výztuže z austenitické oceli

STATIbar – dodatečně vlepená helikální výztuž byla vyvinuta pro řešení poruch stavebních konstrukcí statického charakteru. V současnosti se tímto systémem vyztužují zděné konstrukce, smíšené a kamenné zdivo, vyztužují se a opravují prasklin zdiva a poruchy betonových konstrukcí.

Nerezová helikální výztuž.

Táhla STATIbar jsou dodávány v délkách do 10 m, mohou být vkládány samostatně nebo v počtu několika kusů do jedné drážky. Tento způsob použití umožňuje vytvořit vlepované věncepřeklady a nosníky. Jednotlivé pruty v délce 1 m, vkládané do samostatných drážek používáme pro sešívání trhlin.

Výhody systému helikálních výztuží STATIbar

  • Bez dalších povrchových úprav, možné minimální krytí, nelimituje rozměry drážky.
  • Minimalizuje zásahy do konstrukce při současné extrémní únosnosti.
  • Helikální výztuž je dobře ohýbatelná a tvarovatelná přesně dle průběhu připravených drážek a vrtů.
  • Do jedné drážky lze umístit i více prutů současně a zvýšit tak účinnost výztuhy.
Helikální výztuž STATIbar

Helikální výztuž STATIbar

StatiCAL český výrobce helikálních výztuží pro statické zajištění budov

StatiCAL výrobce helikální výztuže

StatiCAL výrobce helikální výztuže a mikropilot. Zjistěte si cenu helikální výztuže přímo od výrobce a to nezávazně online.

Helikální výztuž cena

Každá porucha vyžaduje unikátní přístup k její opravě. Z tohoto důvodu je cena opravy vždy unikátní a sestavujeme ji s největší pečlivostí. Pro stanovení ceny helikální výztuže potřebujeme vidět opravovaný objekt a znát některé jeho vlastnosti (z jakého materiálu je postavený, jak hluboké má základy, jaké jsou základové podmínky v okolí atd.)

V případě, že toto neznáte, nevadí - zjistíme si to sami. Teprve potom jsme schopni posoudit jakou opravu Váš objekt potřebuje a stanovit cenovou nabídku. Neváhejte nás kontaktovat, prvotní ohledání stavby je zdarma.

Použití helikálních výztuží STATIbar

Vlepované věnce do zdiva bez nutnosti nadzvedávání střechy.

Tam kde dojde ke kolapsu střešní konstrukce (nová těžší krytina, hniloba trámů), tak často dochází při absenci věnce k potrhání zdiva těsně pod střechou. Zde je možné použití systému STATIbar, který se vkládá do vyfrézovaných drážek v počtu dvou ks do jedné drážky ve dvou vrstvách.

Vlepený nosník nad potrhanými překlady stavebních otvorů.

Pro přenesení tlaku, který působí v překladu otvoru a který způsobil trhliny se používá vlepená výztuž do vyfrézovaných drážek v počtu dvou ks do jedné drážky ve dvou vrstvách nad otvorem.

Vlepený nosník pro roznesení bodového působení mikropilot.

Tam, kde došlo k poklesu únosnosti základů a je nutné použít mikropiloty STATIpile. Mikropiloty přenášejí bodově zatížení do zdiva.  K roznesení těchto sil po celé délce zdiva použijeme systém STATIbar.  Kdy se  vkládá do vyfrézovaných drážek v počtu dvou ks do jedné drážky ve dvou vrstvách nad zhlavím mikropilot.

Oprava prasklin zdiva

Sešívání trhlin zdiva vlepováním výztuže do drážek přes praskliny. Drážkování zdiva a aplikace helikální výztuže zajistí všechny trhliny zdiva na budově. Sešívání trhlin zdiva je velmi efektivní a časově nenáročné. StatiCAL provádí statické zajištění v celé ČR.

Co je helikální výztuž?

Helikální výztuž je typ výztuže, která se používá k posílení nosných konstrukcí. Je to výztuž, která je navržena tak, aby se zakroucením do spirály vytvářely helikální dráhy. Tyto dráhy jsou navrženy tak, aby se při vzniku napětí v konstrukci nezkroutily, ale aby se rozkládaly po celém průměru výztuže.

Helikální výztuž se často používá v konstrukcích, kde je potřeba zajistit vysokou tuhost a únosnost, například v mostních pilířích, v kotvách nebo v základových patkách. Její výhodou je, že se dokáže přizpůsobit tvaru konstrukce a umožňuje tak vytváření kompaktnějších a účinnějších konstrukcí.

Helikální výztuž se vyrábí z různých materiálů, StatiCAL ji vyrábí z oceli, ale může být také vyrobena z uhlíkových vláken nebo z jiných kompozitních materiálů.

Realizované projekty

Sort By: Direction:
Load more
TOP