FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

STATIpile mikropiloty

Mikropilota STATIpile beraněná mikropilota pro zesílení únosnosti stávajících základů, tam kde došlo k poklesu nebo již výpočtově základy nevyhovují.

Mikropilota

STATIpile

Mikropilota STATIpile je vyráběna v metrových segmentech opatřených na jednom konci závitovou nerezovou tyčí a na druhém  konci otvorem se závitem, piloty jsou nastavitelné. Průměr 60mm a 100mm, slitina hliníku AlSi7Mg 0,3

Lehká aplikační technika umožňuje instalaci mikropiloty STATIpile téměř v jakékoliv situaci.

Mikropiloty STATIpile jsou testovatelné ihned na stavbě, provádí se tahová zkouška.

Mikropilota je druh štíhlého prvku hlubinného založení, který umožňuje kromě tlakových sil přenášet do základové půdy i síly tahové. Mikropilota je základový prvek, který přenáší zatížení od stavebního objektu do hlubších a únosnějších vrstev půdy.

Použití mikropilot STATIpile

Zvýšení únosnosti částečně zkolabovaných základů

Mikropilota STATIpile byla původně vyvinuta pro lehké opravy staticky porušených základových konstrukcí s obtížným přístupem. V kombinaci s helikální výztuží je celý systém vhodný pro ucelené opravy budov, které mají poruchy základové konstrukce a popraskané zdivo. Oprava je velice rychlá, minimálně omezuje užívání objektu během opravy a cenově dostupná.

Zachycení dodatečného zatížení základů

Při zakládání můžou být STATIpile užity také pro zvýšení únosnosti základů při různých přístavbách a změnách zatížení původních základů.

Nové základy pro ocelové konstrukce

Mikropilota STATIpile je použitelná i pro zajištění tahové síly. Tato vlastnost je pak využitelná pro stabilizaci opěrných zdí, nábřežních navigací a tam kde můžeme očekávat působení tahové složky (textilní konstrukce, jeřáby, telefonní věže pro GSM signál). Stejně je použitelná pro základové konstrukce nových staveb v nevhodných místech či základových podmínkách.

Cena mikropiloty

Cena mikropilot je vždy otázkou kvality složení zeminy do které jsou instalovány a požadovaným hodnotám výpočtového zatížení, které mikropiloty budou přenášet. Díky unikátním vlastnostem mikropilot STATIpile dokážeme otestovat únosnost každé mikropiloty ihned po instalaci. Výsledek testování ověří zdali je nutné pokračovat v hluší instalaci nebo naopak nás ujistí v tom, že pilota aplikovaná v testované hloubce svou únosností dosahuje požadovaných hodnot. To znamená úsporu pro investora, protože hlubší instalace pilot není nutná.

Zesílení základu pomocí mikropiloty STATIpile

Referece

Dokumentace

Technický popis mikropilot STATIpile

typ r 60 mm STATIpile r 100 mm STATIpile
délka 1 m 1 m
materiál slitina AlSi7Mg0,3 slitina AlSi7Mg0,3
závitová tyč M12 M20
norma materiálu DIN975 DIN975

Tabulka únosnosti mikropilot STATIpile

      r 60 mm STATIpile r 100 mm STATIpile
zemina třída SPT Tah (kN) Tlak (kN) Tah (kN) Tlak (kN)
Hlína se střední plasticitou F5 0 - 5 5 8 7 10
Jíl s vysokou plasticitou F7 1 - 4 7 10 10 - 20 15 - 25
Jil se střední plasticitou F6 4 - 8 10 - 15 15 - 20 25 - 35 30 - 40
Jíl s nízkou plasticitou F6 8 - 20 25 - 30 30 - 40 40 - 60 70 - 90
Jíl písčitý F4 1 - 4 7 15 - 20 12 - 15 15 - 20
Štěrk s příměsí zeminy G3 20 - 40 10 - 20 30 - 40 15 - 30 40 - 60
Štěrk dobře zrněný G1 30 - 50 30 - 40 30 - 40 20 - 60 150
Jílovec   50 + 50 50 150 150
Slínovec   20 + 50 50 150 150
Piloty opřené v masivu   50 + 50 50 150 150

Realizované projekty

Sort By: Direction:
TOP