Seřadit podle: Směr:
 • Dům klultury – Litoměřice

  Stěny světlíku u domu kultury v Litoměřicích podléhali nerovnoměrnému sedání základů a jako následek se na nich obje...
 • chata

  Chata Dřevce

  Na zdech chaty ve vesnici Dřevce se vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry vyskytly četné trhliny, které se ma...
 • Výrobní hala Kladno

  Nová základová konstrukce – Výrobní hala Kladno

  Ve výrobní hale v Kladně bylo kvůli změnám ve výrobním procesu třeba vybudovat dodatečnou základovou konstrukci, jej...
 • mikopiloty

  Domov pro osoby se zvláštním režimem – Křešice

  Budova bývalého hotelu v Křešicích prošla rekonstrukcí a byla přestavěna na domov pro osoby se zvláštním režimem. Mi...
 • zvýšení únosnosti podlahové konstrukce

  Automobilový průmysl – zvýšení únosnosti podlahové konstrukce

  Ve skladovacích a výrobních halách automobilového průmyslu jsme provedli zvýšení únosnosti podlahových konstrukcí po...
 • Zámek Zákupy

  Zámek Zákupy

  Při rekonstrukci části zámku Zákupy bylo třeba provést zajištění základů pilířů. K tomu jsme použili beraněných mikr...
 • Rodinný dům – Syrovátka

  Na starším rodinném domě v obci Syrovátka vznikly trhliny spojené s rozpínáním a nerovnoměrným poklesem objektu. Dal...
 • RD Dobrovice

  Rodinný dům – Dobrovice

  Rodinný dům v Dobrovicích měl problémy s nerovnoměrným sedáním základů. Základové pasy byly zajištěny beraněnými mik...
 • Rodinný dům - Encovany

  Rodinný dům – Encovany

  Přístavba rodinného domu v obci Polepy – Encovany se začala vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry odděl...
 • Zahradní pavilon Kamenice

  Zahradní pavilon – Kamenice

  U rodinného domu v Kamenici bude přistavěn zahradní pavilon. Pro založení ocelodřevěného roštu budoucího zahradního ...
 • zámek Náchod

  Zámek Náchod

  Na rizalitu zámku v Náchodě došlo k posunu základové spáry. Aby k dalším posunům nedocházelo, byly zkrze základy riz...
 • Bytový dům – Ústí nad labem, Klíše

  Na bytovém domě v Ústí nad Labem – Klíše vznikly vlivem nerovnoměrného sedání objektu trhliny. Abychom zabráni...
 • Rodinný dům – Maníkovice

  Roh rodinného domu v Maníkovicích se vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry oddělil trhlinou. Nerovnoměrnému s...
 • mikropiloty Klíše

  Rodinný dům – Ústí nad Labem Klíše

  Rodinný dům v Ústí nad Labem – Klíše podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry, což způsobylo vznik trhli...
 • Oprava klenby

  Bytový dům – Petrská Praha

  Klenby a klenebné pásy v bytovém domě v Praze byly poškozené trhlinami. Sanace kleneb a klenebných pásů byla provede...
 • Bytový dům - Brozany nad Ohří

  Bytový dům – Brozany nad Ohří

  Část bytového domu v Brozanech nad Ohří podléhala nerovnoměrnému sedání. Vlivem toho se na fasádě objevily trhliny. ...
 • Rodinný dům – Chabařovice

  Na rodinném domě v Chabařovicích vznikly četné trhliny vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry. Dalším deformac...
 • oprava rodinného domu

  Rodinný dům – Zachrašťany

  U rodinného domu v Zachrašťanech bylo třeba zabránit poklesům základové spáry. Toho bylo docíleno použitím beraněnýc...
 • Driving range

  Golfové odpaliště Poděbrady – mikropiloty

  Na golfovém hřišti v Poděbradech mělo vzniknout nové kryté odpaliště. Základy této konstrukce zajistila naše společn...
 • Trafostanice - Ústí nad Labem

  Trafostanice – Ústí nad Labem

  Jedna strana budovy trafostanice v Ústí nad Labem si vlivem podmáčení sedla a oddělila se od zbytku budovy. Abychom ...
 • Rodinný dům Chotěšice - Malá Strana

  Rodinný dům Chotěšice – Malá Strana

  Rodinný dům v obci Malá Strana (Chotěšice) podléhal nerovnoměrnému sedání a v důsledku to se na něm objevily četné t...
 • Rodinný dům - Všeň

  Rodinný dům – Všeň

  Na rodinném domě v obci Všeň se objevily četné trhliny. Abychom odstranily příčiny jejich vzniku, byly zkrze základo...
 • Bytový dům – Dlouhá Praha

  Při rekonskrukci bytového domu v Praze byly společností Statical s.r.o. aplikovány beraněné mikropiloty, které byly ...
 • Školka - Kadaň

  Školka – Kadaň

  Roh budovy školy v Kadaňi podléhal nerovnoměrnému sedání a bylo třeba jej zajistit mikropilotami aplikovanými z exte...
 • RD – Lovosice

  Rodinný dům v Lovosicích byl pro četné trhliny zajištěn z vnějšku i zevnitř ocelovými táhly z helikální nerezové výz...
 • RD - Týřovice

  RD – Týřovice

  Pod základy rodinného domu v Hřebečníkách v Týřovicích byly aplikovány miktopiloty STATIpile a následně byly zality ...
 • Bytový dům – Ostrčilova, Ústí nad Labem

  U základů bytového domu v Ústí nad Labem došlo k nerovnoměrnému sednutí vlivem podmáčené základové spáry. Po odstran...
 • Gymnázium Duchcov

  Gymnázium Duchcov

  Na stěně  budovy gymnázia v Duchcocě se objevily trhliny. Stěna byla vyzděna z pěnosilikátových tvárnic, táhla z hel...
 • Vila Hermanna Schuberta

  Pro zpevnění základů zimní zahrady u Vily Hermanna Schuberta v Hrádku nad Nisou bylo třeba stávající základy v míste...
 • Roudnice nad Labem

  Při rekonstrukci domu v Roudnici nad Labem byly pro zajištění  základů aplikovány hliníkové mikropiloty ø100mm. Vzni...
 • Rodinný dům Neratovice

  Na stěnách rodinného domu v Neratovicích se vyskytly trhliny způsobené nerovnoměrným sedáním objektu. Trhliny byly z...
 • Rodinný dům Azalková Praha

  Rodinný dům v Praze byl v důsledku sedání objektu popraskán. Pro zabránění dalšímu sedání byly do základů aplikovány...
 • Pivovar Krušovice

  Část budovy pivovaru Krušovice jevila známky nerovnoměrného sedání. Pro zesílení základů byly aplikovány mikropiloty...
 • Chata Dolní Zálezly

  Chata v Dolních Zálezlech byla silně popraskaná a bylo třeba ji zajistit táhly z helikální výztuže a mikropilotami u...
 • Fara Svinčany

  Základy zchátralé stavby fary ve Svinčanech bylo třeba zajistit beraněnými hliníkovými mikropilotami. Jednotlivé pil...
 • Continental Jičín

  Aplikace mikropilot do výrobní haly Continental v Jičíně. Zachycení dodatečného zatížení základů. Při zakládání můžo...
 • zesílení základů

  Škola Březová – zvýšení únosnosti základů

  Obec Březová – nachází se nedaleko hranic se Slovenskem v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Důležitou součástí...
 • Oprava haly v České zbrojovce

  Zbrojovka Uherský Brod

  Oprava haly v České zbrojovce byla provedena stažením trhlin pomocí helikální výztuže a stěny byly zajištěny užitím ...
 • Kostel Potěhy

  Kostel Potěhy

  Při vizuální prohlídce kostela v obci Potěhy byly zjištěny trhliny v obvodových stěnách a vnitřních klenbách. Trhlin...
 • mikropilota

  KOITO – Žatec

  Do podkladové desky ve výrobní hale společnosti Koito Czech s.r.o. v Žatci byly zhotoveny otvory jádrovými vrty, do ...
 • Continental Trutnov

  V průmyslové hale společnosti Continental byly aplikovány mikropiloty STATIpile z důvodu umístění nových težkých str...
 • ZŠ Březová

  Základové pasy pod obvodovými stěnami ZŠ Březová byly zesíleny a zajištěny mikopilotami  STATIpile....
 • Kostel Dolný Kubín

  Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že trhlinami jsou postiženy fasádní svislé nosné konstrukce, vnitřní sloupy na obo...
 • Detesk Železný Brod – mikropiloty

  Detesk Železný Brod založení osobního výtahu a schodiště systémem mikropilot STATIpile firmy StatiCAL Provedené prác...
 • Bratrouchov

    Bratrouchov Pro založení výtahové šachty byly aplikovány mikropiloty STATIpile. Provedené práce: • aplikace mikrop...
 • Zámek Sychrov

  Oprava základů pro venkovní schodiště Zámek Sychrov se nachází ve stejnojmenné obci v Libereckém kraji, 16 km jižně ...
 • Takenaka Pardubice

  Takenaka Pardubice Pro zesílení základů pod sloupy výrobní haly společnosti Takenaka Pardubice byly použity mikropil...
 • mikropiloty STATIpile

  Kostelec nad Orlicí

  Pro založení nové technologie byly použity mikropiloty STATIpile firmy Stati-CAL. Provedené opravy: • aplikace mikro...
 • Evangelický kostel Pokoje v Chebu

  Kostel měl narušené svislé nosné konstrukce. K tomu přispělo výrazné podmáčení východní části kostela způsobené vsak...
 • Hala Čakovice – mikropiloty STATIpile

  Hala Čakovice – mikropiloty STATIpile Základy pro konstrukci kulis pro nový sci-fi film, mikropiloty STATIpile...
 • Mikropilota

  Baráčnická rychta – Praha

  Objektu poškodila základovou spáru zatékající dešťová voda. Pro zajištění objektu byly použity mikropiloty STATIpile...
 • micropiles

  Mlýn Lochovice

  Mlýn Lochovice Mikropilotáž pod historickým vodním mlýnem a provedení sanace zdiva helikální nerezovou výztuží STATI...
 • Barum Otrokovice

  Barum Otrokovice Zhotovení dodatečných základových patek pro novou výrobní linku ve stávající podlaze za použití mik...
 • Helikální výztuž mikropiloty

  Havlova knihovna – Loretánské náměstí

  Zvýšení únosnosti  základových patek sloupoví podloubí domu na Loretánském náměstí. Zpevňování kleneb a popraskaných...
 • základy pro přístavbu RD

  Gmunden Rakousko – základy pro přístavbu RD

  Základy pro přístavbu rodinného domu v Rakousku...
 • Mikropiloty – Tiskárna Triangl Praha

  Tam kde není místa na zbyt pro tradiční metody zakládání poskytují helikální mikropiloty STATIpile unikátní řešení...