FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

STATIpile mikropiloty

Mikropilota STATIpile beraněná mikropilota pro zesílení únosnosti stávajících základů, tam kde došlo k poklesu nebo již výpočtově základy nevyhovují.

Mikropilota

STATIpile

Mikropilota STATIpile je vyráběna v metrových segmentech opatřených na jednom konci závitovou nerezovou tyčí a na druhém  konci otvorem se závitem, piloty jsou nastavitelné. Průměr 60mm a 100mm, slitina hliníku AlSi7Mg 0,3

Lehká aplikační technika umožňuje instalaci mikropiloty STATIpile téměř v jakékoliv situaci.

Mikropiloty STATIpile jsou testovatelné ihned na stavbě, provádí se tahová zkouška.

Použití mikropilot STATIpile

Zvýšení únosnosti částečně zkolabovaných základů
STATIpile byl původně vyvinut pro lehké opravy staticky porušených základových konstrukcí s obtážným přístupem. V kombinaci s helikální výztuží  je celý systém vhodný pro ucelené opravy budov, které mají poruchy základové konstrukce a popraskané zdivo. Oprava je velice rychlá, minimálně omezuje užívání objektu během opravy a cenově dostupná.

Zachycení dodatečného zatážení základů
Při zakládání můžou být STATIpile užity také pro zvýššení únosnosti základů při různých přístavbách a změnách zatížení původních základů.

Nové základy pro ocelové konstrukce
Mikropilota STATIpile je použitelná i pro zajištění tahové síly. Tato vlastnost je pak využitelná pro stabilizaci opěrných zdí, nábřežních navigací a tam kde můžeme očekávat působení tahové složky (textilní konstrukce, jeřáby, telefoní věže pro GSM signál). Stejně je použitelná pro základové konstrukce nových staveb v nevhodných místech či základových podmínkách.

Cena mikropiloty

Cena mikropilot je vždy otázkou kvality složení zeminy do které jsou instalovány a požadovaným hodnotám výpočtového zatížení, které mikropiloty budou přenášet. Díky unikátním vlastnostem mikropilot STATIpile dokážeme otestovat únosnost každé mikropiloty ihned po instalaci. Výsledek testování ověří zdali je nutné pokračovat v hluší instalaci nebo naopak nás ujistí v tom, že pilota naaplikovaná v testované hloubce svou únosností dosahuje požadovaných hodnot. To znamená úsporu pro investora, protože hlubší instalace pilot není nutná.

Zesílení základu pomocí mikropiloty STATIpile

Referece

Dokumentace

Technický popis

typ r 60 mm STATIpile r 100 mm STATIpile
délka 1 m 1 m
materiál slitina AlSi7Mg0,3 slitina AlSi7Mg0,3
závitová tyč M12 M20
norma materiálu DIN975 DIN975

Tabulka únosnosti pilot

      r 60 mm STATIpile r 100 mm STATIpile
zemina třída SPT Tah (kN) Tlak (kN) Tah (kN) Tlak (kN)
Hlína se střední plasticitou F5 0 - 5 5 8 7 10
Jíl s vysokou plasticitou F7 1 - 4 7 10 10 - 20 15 - 25
Jil se střední plasticitou F6 4 - 8 10 - 15 15 - 20 25 - 35 30 - 40
Jíl s nízkou plasticitou F6 8 - 20 25 - 30 30 - 40 40 - 60 70 - 90
Jíl písčitý F4 1 - 4 7 15 - 20 12 - 15 15 - 20
Štěrk s příměsí zeminy G3 20 - 40 10 - 20 30 - 40 15 - 30 40 - 60
Štěrk dobře zrněný G1 30 - 50 30 - 40 30 - 40 20 - 60 150
Jílovec   50 + 50 50 150 150
Slínovec   20 + 50 50 150 150
Piloty opřené v masivu   50 + 50 50 150 150

Realizované projekty

Sort By: Direction:
TOP