Biblioteka Havla – Loretánské náměstí

Zwiększenie nośności stóp fundamentowych słupów podcienia domu na Loretańskiej. Wzmocnienie sklepień i spękanych ścian podczas rekonstrukcji domu na Loretańskiej.