Remont gzymsu Teatru Narodowego w Pradze

Remont gzymsu Teatru Narodowego w Pradze. Wysoki prestiż pracy nad tym zabytkiem. Podczas naprawy zastosowaliśmy kilka technik zabezpieczania statycznego. Podczas remontu odbudowano również tzw. róg Fantysza, który został naprawiony podczas remontu w 1972 roku. Przy zastosowaniu zbrojenia spiralnego STATIbar, tak jak zawsze inż. Fantyš powiedział, że zrobiłby to, gdyby znał wtedy system StatiCAL. Prace były prowadzone pod kierunkiem inż. J. Starého.

Sygnatura:

Teatr Narodowy w Pradze