Oprava prasklin zdiva | StatiCAL statické zajištění

ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Staticky zajistíme Váš dům bez nepořádku.

Oprava prasklin zdiva

Využijte posouzení domu ZDARMA.

Právě teď je vhodná doba pro statické zajištění budovy. Mnoho majitelů rodinných domů trápí trhliny zdiva. Trhliny jsou velice častým jevem a můžeme je pozorovat v různém rozsahu prakticky na všech stavbách od historických, až po novostavby. Příčin jejich vzniku je mnoho a většinou se jedná o kombinaci několika z nich.

Zajistěte si nezávazné ověření svého rodinného domu. 

Praská stěna? Co dělat? Aha, takhle se to dá krásně řešit.

Spoustu majitelů domů si myslí, že oprava prasklin zdiva je složitá a náročná oprava. Není tomu tak, jak se o tom přesvědčil majitel domu v Berouně. Několik trhlin na fasádě domu se podařilo opravit v několika dnech. Po kontrole budovy technikem bylo navrženo statické zajištění – počet a umístění helikální výztuže. Drážkování a aplikace proběhla v jednom pracovním dni a zajistila všechny trhliny na budově. Spokojený majitel naváže na zajištění trhlin zateplením budovy.

1. statické posouzení

2. drážkování

3. sešívání trhlin

Výhody helikálních výztuží

  • Zvýšení únosností stěn, sloupů, průvlaků, trámů, desek, základů
  • Rychlá aplikace - bez technologických přestávek
  • Aplikace bez nepořádku
  • Trhliny se neobjevují znovu - vysoká účinnost tehnologie
  • Nízké náklady

Složení helikálních výztuže

  • vysokopevnostní helikální (šroubovicová) nerezová výztuž STATIbar
  • nesmrštitelná, tixotropní zálivka na cementové bázi Stati-CAL 30N

Porušené zdivo se nejlépe stabilizuje pomocí prutů z nerezové oceli STATIbar, které jsou zavedeny do vhodných ložných spár nebo drážek. Zatížení tahem je rozděleno podél zdiva k minimalizování dalšího vývoje praskání, které se může objevit při jednoduché injektážní metodě.

Injektážní a vyplňovací malty je vhodné zvolit dle pevnosti zdiva do kterého je aplikace prováděna.  Zálivkové kotevní hmoty by měli být voleny úměrně pevnosti zdiva. Tzn. co nejmenší pevnosti v tlaku a pokud možno na výplně použít vápenné hmoty. Při práci s tímto systémem je velice důležité klást nároky na odbornou způsobilost firmy.  Pro tyto aplikace je nutné speciální  přístrojové vybavení včetně vybavení pro kamenické práce.

Opravy trhlin staticky porušených budov

Máme 23 let zkušeností a naše statické zajištění má ve svých domech již:

2826

Pokud neradi píšete, kontaktujte nás na telefoní lince +420 475 208 222.

TOP