Remont kopuły w Brożanach

W ścianach i sklepieniach domu jednorodzinnego we wsi Staré Hradiště – Brozany pojawiły się pęknięcia. Aby zapobiec ich ekspansji lub zawaleniu się ścian lub sklepień, zastosowano prostopadle do spękań spiralne pręty zbrojeniowe ze stali nierdzewnej. W przypadku ścian były to tzw. ściągi lokalne, a w przypadku sklepień ściągi musiały być rozciągnięte na całej szerokości sklepienia i zakończone ciężarem, aby zapewnić ich idealne statyczne zabezpieczenie.