Oprava dumu v Brozanech

Na stěnách a klenbách rodinného domu v obci Staré HradištěBrozany se objevily trhliny. Aby nedošlo k jejich rozšíření, nebo zborcení stěn, či klenby, byla kolmo na trhliny aplikována táhla z nerezové helikální výztuže. U stěn se jednalo o tzv. sešívky (lokální táhla) a u kleneb bylo třeba táhla protáhnout po celé šířce klenby a zakončit je závrtem, aby došlo k jejich dokonalému statickému zajištění.