ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Mikropilotáž

Hlinikové mikropiloty šroubovitého tvaru

Mikropiloty byly navrženy po desetiletí zkoušek s tvarem podobným šroubovitým kotvám a táhlům. Jelikož tyto technologie výroby je odlišná od technologie výroby kotev, byl vynalezen tvar, který se sice odlišuje od výchozího modelu, ale jeho vlastnosti jsou velice příznivé. Instalace STATIpile je při použití lehké techniky velice snadná. Díky svému tvaru přenáší zatížení na ní působící skrze své 3 vytvarovaná křidélka pod úhlem do okolního substrátu. Tvar způsobuje při aplikaci kompresy okolí a tak zvětšuje efektivní průměr piloty – kónicky.

Tiskárna TRIANGL Praha

Zákládání mikropiloty

Tření na povrchu mikropiloty je vysoké díky kompresy okolí a mechanickému efektu křidélek. Konečné zatížení piloty je velice zvýšené díky výše jmenovanému konickému efektu komprese okolí. Vyvolané zatížení, ať už v tlaku či tahu je stejnoměrně roznášeno po celé délce piloty.

STATIpile je vyráběn v základní délce 1 m a průměr 60 mm a 100 mm. Jeho instalace skrze podlahu či základy se obejde bez větších poškození stávajících konstrukcí. Jestliže je potřeba větší délka je možné jednoduše nastavovat jednotlivé piloty až do požadované délky pomocí spojovací závitové tyče.

Mikropilotáž je vhodná pro:

Zesílení stávajících základových konstrukcí

Pro zvýšení únosnosti existujících základů, při budování nástaveb nebo tam kde bude konstrukce přitížena (zabudování trezoru, změna užívání, výměna podlahových kontrukcí atd.)

Zastavení kolapsu stávajících základových konstrukcí

V případě, že došlo ke změně stávajících půdních poměrů. Podmočení základů, snížení hladiny spodní vody ať již z viny nedostatečné údržby nebo zásahem přírodních živlů. Mikropiloty STATIpile dokáží zvýšit únosnost i v těchto podmínkách. V kombinaci s výztužemi šroubovitého tvaru je celý systém vhodný pro užití jako standardní překlad s pilotováním. Oprava systémem Stati-CAL je rychlá, snadno proveditelná a cenově dostupná.

Stavba nových konstrukcí zatěžovaných v tahu i tlaku

Textilní konstrukce (zastřešení teras, vstupů) případně ocelové konstrukce ( telefonní věže, rozhledny ) vyžadují mikropiloty, které působí jak v tlaku tak i v tahu. STATIpile má unikátní tvar a díky tomu velice účině obě složky zajišťuje.

Zvláštní kapitolou jsou jeřábové stavby v místech, kde je velice husté zasíťování a betonový základ nemůže být instalován. Zde po obnažení všech sítí může být provedena instalace mikropilot STATIpile do chrániček a teprve potom proveden betonový základ.

Opěrné zdi, nábřežní navigace

Mikropiloty STATIpile se mohou instalovat i v různých sklonech, to umožňuje i jejich instalaci k zajištění opěrných zdí. Zde je namístě zmínit i možnost roznesení bodového zatížení pomocí instalace helikální výztuže STATIbar na větší plochu působení.

Při zakládání můžou být STATIpile užity také pro zvětšení únosnosti základů a díky lehké aplikační technice je jejich použití snadné i v nepřístupných místech.

Mikropiloty

TOP