STATIpile mikropali | StatiCAL

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Mikropilot

STATIpile - są wbijanymi mikropalami o spiralnym kształcie wykonanymi ze stopu aluminium.

Kształt mikropala - helikalny, skręcony kształt tworzy znacznie większą powierzchnię tarcia niż konwencjonalny mikropal rurowy. Podczas montażu przez wbijanie jest stopniowo wkręcany, a otaczająca gleba jest ściskana (zagęszczana). Spiralny kształt skrzydełek zapewnia, że siła tarcia działa we wszystkich kierunkach. Obciążenie indukowane, niezależnie od tego, czy jest ściskane, czy rozciągane, rozkłada się równomiernie na całej długości pala.

Mikropilota

STATIpile

Mikropal STATIpile jest produkowany w odcinkach metrowych zaopatrzonych na jednym końcu w gwintowany pręt ze stali nierdzewnej, a na drugim końcu w gwintowany otwór, pale są skręcane. Średnica 60 mm i 100 mm, stop aluminium AlSi7Mg 0,3

Lekka technologia aplikacji pozwala na montaż mirkopali STATIpile w niemal każdej sytuacji nawet z posadowienia piwnic o niskich wyokościach.

Zastosowanie mikropali STATIpile

Zwiększenie nośności częściowo uszkodzonych fundamentów
STATIpile został pierwotnie opracowany do lekkich napraw statycznie uszkodzonych konstrukcji fundamentowych z utrudnionym dostępem. W połączeniu ze zbrojeniem spiralnym cały system nadaje się do kompleksowych napraw budynków, które mają problemy w konstrukcji fundamentowej i pęknięte mury. Naprawa jest bardzo szybka, minimalnie ogranicza użytkowanie obiektu podczas naprawy i atrakcyjna cenowo.

Zwiększenie nośności fundamentów
Mikropale STATIpile można również wykorzystać do zwiększenia nośności fundamentów podczas rozbudowy oraz do zmiany obciążenia istniejącycj fundamentów.

Nowe fundamenty pod konstrukcje stalowe
Mikropala STATIpile może również służyć do wbudowania sił na wyciąganie. Cecha ta może być następnie wykorzystana do stabilizacji murów oporowych oraz tam, gdzie możemy spodziewać się działania elementu rozciąganego (konstrukcje namiotowe, dźwigi, słupy, nadajniki GSM). Może być również stosowany do fundamentów nowych budynków w trudnych warunkach posadowienia lub o problematycznej dostępności.

Cena mikropala

Cena mikropali jest zawsze kwestią rodzaju i składu gruntu, w którym są one montowane oraz wymaganych wartości obliczonego obciążenia, które przenoszą mikropale. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikropali STATIpile możemy bezpośrednio po zamontowaniu zbadać nośność każdego mikropala. Wynik testu weryfikuje, czy konieczne jest kontynuowanie instalacji, czy wręcz przeciwnie, zapewnia, że ​​mikropal zastosowany na badanej głębokości wraz ze swoją nośnością osiąga wymagane wartości. Dla inwestora oznacza to oszczędność, ponieważ głębszy montaż pali nie jest konieczny.

Zesílení základu pomocí mikropiloty STATIpile

Referece

Dokumentace

Technický popis

typ r 60 mm STATIpile r 100 mm STATIpile
délka 1 m 1 m
materiál slitina AlSi7Mg0,3 slitina AlSi7Mg0,3
závitová tyč M12 M20
norma materiálu DIN975 DIN975

Tabulka únosnosti pilot

      r 60 mm STATIpile r 100 mm STATIpile
zemina třída SPT Tah (kN) Tlak (kN) Tah (kN) Tlak (kN)
Hlína se střední plasticitou F5 0 - 5 5 8 7 10
Jíl s vysokou plasticitou F7 1 - 4 7 10 10 - 20 15 - 25
Jil se střední plasticitou F6 4 - 8 10 - 15 15 - 20 25 - 35 30 - 40
Jíl s nízkou plasticitou F6 8 - 20 25 - 30 30 - 40 40 - 60 70 - 90
Jíl písčitý F4 1 - 4 7 15 - 20 12 - 15 15 - 20
Štěrk s příměsí zeminy G3 20 - 40 10 - 20 30 - 40 15 - 30 40 - 60
Štěrk dobře zrněný G1 30 - 50 30 - 40 30 - 40 20 - 60 150
Jílovec   50 + 50 50 150 150
Slínovec   20 + 50 50 150 150
Piloty opřené v masivu   50 + 50 50 150 150

Realizované projekty

Sort By: Direction:
TOP