ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

STATIbar helikální výztuž

Systémová hluboko vlepovaná nerezová helikální táhla. Instalovaná do staticky poškozeného zdiva pro tvorbu vnitřních věnců. Unikátní metoda, která dokáže vyztužit zdivo, které má trhliny a opětovně zajistit jeho funkčnost.

STATItie

Nerezová helikální výztuž vlepovaná do samostatných vrtů pro sjednocení rozvolněného zdiva. Může být vlepována pomocí systémových cementových či vápenných zálivek STATICAL nebo i chemické kotvy RESISTAT

STATIdry

Nerezová helikální výztuž pro sjednocení rozvolněného zdiva. Nebo pro připevnění pohledových prvků ke stávajícímu zdivu (dřevěné lišty, kamenné obklady etc.) Bez použití zálivek či chemie, pouze na sucho.

STATIasym

Asymetrická helikální kotva pro kotvení uvolněných křehkých prvků fasádních systémů. Bez použití zálivek či chemie, pouze na sucho.

STATICAL zálivky

Systémové zálivky pro vlepování nerezové helikální výztuže do zdiva. Tyto zálivky je možno použít i samostatně pro výplně trhlin.

STATICAL R30N
zálivka na cementové bázi

STATICAL L Historic
zálivka na vápenné bázi

RESISTAT EASF

Chemická kotva pro kotvení nerezové helikální výztuže v rozvolněném zdivu. RESISTAT EASF je bez styrenová pryskyřice. Je možné použití i na běžné kotvení ocelových prvků do zdiva či betonu.

STATIpile

Beraněná mikropilota pro zesílení únosnosti stávajících základů, tam kde došlo k poklesu nebo již výpočtově základy nevyhovují. Je možné použití i pro zakládání nových objektů. Díky vlastnostem je mikropilota schopná zachytit i tahové síly a proto je běžné její užití i u ocelových konstrukcí (telefonní věže, membránové objekty atd.)

Statické zajištění

Máte trhlinu ve zdi?
Narušenou statiku domu?
Potřebujete rychlé a efektivní řešení?

Produkty

TOP