Reference | StatiCAL

ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Seřadit podle: Směr:
 • Školka – Kadaň

  Roh budovy školy v Kadaňi podléhal nerovnoměrnému sedání a bylo třeba jej zajistit mikropilotami aplikovanými z exte...
 • RD – Lovosice

  Rodinný dům v Lovosicích byl pro četné trhliny zajištěn z vnějšku i zevnitř ocelovými táhly z helikální nerezové výz...
 • RD – Týřovice

  Pod základy rodinného domu v Hřebečníkách v Týřovicích byly aplikovány miktopiloty STATIpile a následně byly zality ...
 • Bytový dům – Ostrčilova, Ústí nad Labem

  U základů bytového domu v Ústí nad Labem došlo k nerovnoměrnému sednutí vlivem podmáčené základové spáry. Po odstran...
 • KRNAP Muzeum – Vrchlabí

  Pro zajištění trhlin na budově patřící správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí byly použity táhla STATIbar z...
 • RD – obec Ořech

  V rodinném domě v obci Ořech byly zjištěny četné trhliny zejména na stěnách a klenbách. Pro zajištění trhlin byly po...
 • Hlavní Nádraží Praha – Hala

  V hale hlavního nádraží v Praze jsme zajistili popraskané obloukové překlady nad okny a průchody. Pro jejich zajiště...
 • Gymnázium Duchcov

  Na stěně  budovy gymnázia v Duchcocě se objevily trhliny. Stěna byla vyzděna z pěnosilikátových tvárnic, táhla z hel...
 • Pevnost Falak ol-Aflák

  Pevnost Falak ol-Aflák se nachází ve městě Chorramábád v Íránu. Hradby této pevnosti byly na několika místech naruše...
 • Bytový dům Praha – nový otvor

  V bytovém domě v Praze jsme kromě zajištění trhlin nad průchody také vytvořili dodatečný překlad nad budoucím otvore...
 • Strakova akademie – zídka plotu

  Zeď plotu u Strakovy akademie v Praze byla popraskaná a pro její zajištění byla použia táhla z helikální nerezové vý...
 • Vila Hermanna Schuberta

  Pro zpevnění základů zimní zahrady u Vily Hermanna Schuberta v Hrádku nad Nisou bylo třeba stávající základy v míste...
 • Roudnice nad Labem

  Při rekonstrukci domu v Roudnici nad Labem byly pro zajištění  základů aplikovány hliníkové mikropiloty ø100mm. Vzni...
 • Rodinný dům Neratovice

  Na stěnách rodinného domu v Neratovicích se vyskytly trhliny způsobené nerovnoměrným sedáním objektu. Trhliny byly z...
 • Rodinný dům Azalková Praha

  Rodinný dům v Praze byl v důsledku sedání objektu popraskán. Pro zabránění dalšímu sedání byly do základů aplikovány...
 • Pivovar Krušovice

  Část budovy pivovaru Krušovice jevila známky nerovnoměrného sedání. Pro zesílení základů byly aplikovány mikropiloty...
 • Masarykova nemocnice

  Část budovy A Masarykovi nemocnice v Ústí nad Labem prošla rekonstrukcí, při které byly z exteriéru i interiéru apli...
 • Negrelliho viadukt 2019

  V další fázi rekonstrukce Negrelliho viaduktu byly zajištěny spodní líce poškozených kleneb. Pro stažení trhlin a za...
 • Tesco Liberec – uhlíkové lamely

  Ve stropní konstrukvi budovy Tesca v Liberci byly zhotoveny prostupy a bylo tzřeba je zajistit uhlíkovými lamely umí...
 • Bytový dům Praha 5

  V řadě bytových domů v Praze 5 byl jeden z důmů zdemolován a bylo třeba zajistit sousední dům. Trhliny na obnažené s...
 • Kostel Vilémov

  Široké trhliny na stěnách kostela ve Vilémově byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kostel Raná

  Trhliny na kostelu Všech svatých v Rané byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kostel Liběšice

  Na věži kostela svatého Martina a Navštívení Panny Marie  v Liběšicích se objevily trhliny, které se podařilo zajist...
 • Kostel Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

  Zídka kolem kostela ve mětě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav byla značně popraskána s širokými trhlinami. Trhliny by...
 • Kostel Arnoltice Děčín

  Trhliny na kostele v Arnolticích byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kadaň nádraží

  Trhliny v železniční stanici v Kadani byly zajištěny táhly z helikální výztuže zakončené u hrany závrtem....
 • Chata Dolní Zálezly

  Chata v Dolních Zálezlech byla silně popraskaná a bylo třeba ji zajistit táhly z helikální výztuže a mikropilotami u...
 • Chalupa Sněžník

  Široké trhliny na přístavbě k chatě byly sešity táhly z helikální výztuže....
 • Gymit fitness centrum

  Klenby v budoucím Gymit fitness centru v Ústí nad Labem byly popraskány a některé se prohýbaly. Bylo nutné zajistit ...
 • Fara Svinčany

  Základy zchátralé stavby fary ve Svinčanech bylo třeba zajistit beraněnými hliníkovými mikropilotami. Jednotlivé pil...
 • Domov kamélie Třešť

  Statické zajištění sloupů a kleneb. Některé sloupy byly  zesíleny armaturou a následně zabetonovány. V jiném případě...
 • Continental Jičín

  Aplikace mikropilot do výrobní haly Continental v Jičíně. Zachycení dodatečného zatížení základů. Při zakládání můžo...
 • Bourání otvoru – panelový dům Praha

  Přáním investora bylo zhotovení nového otvoru v nosné stěně panelového domu. Bourání nosné zdi v panelovém domě, aby...
 • Bytový dům – Trutnov

  Trhliny v cihelném bytovém domě byly zasanovány pomocí helikální nezezové výztuže. Zkrze základy venkovních sloupů b...
 • Bytový dům – zpevnění sloupů

  Zajištění sloupů mezi klenbami ve štítové stěně bytového domu v Praze 1. Sloupy byly staženy pomocí helikální nerezo...
 • Zesílení základů mikropiloty

  Škola Březová – zvýšení únosnosti základů

  Obec Březová – nachází se nedaleko hranic se Slovenskem v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Důležitou součástí...
 • Oprava haly v České zbrojovce

  Zbrojovka Uherský Brod

  Oprava haly v České zbrojovce byla provedena stažením trhlin pomocí helikální výztuže a stěny byly zajištěny užitím ...
 • Soukenická Praha oprava domu

  Soukenická Praha

  Oprava řadového domu v Praze 1. Trhliny byly stáhnuty helikální nerezovou výztuží.  ...
 • trhliny brána Náhořany

  Nahořany – Brána do vsi

  Na jednom ze sloupů brány do vsi v Nahořanech byly zjištěny trhlyny, které by moly ohrožovat vjezd do Nahořan. Jelik...
 • oprava prasklin zdiva

  RD Beroun

  Popraskaný rodinný dům v Berouně byl zasanován pomocí táhel z helikální výztuže STATIbar 8mm a Statibar 2x 8mm vlepe...
 • Pražský hrad - zeď

  Pražský hrad – zeď

  Historická venkovní zeď u Pražského hradu byla opravena a stáhnuta pomocí helikální výztuže STATIbar....
 • Pražský Hrad – zahrady

  Poškozená opěrná zeď v zahradách Pražského hradu byla opravena za pomocí helikální nerezové výztuže STATIbar vlepené...
 • Muzem Jelínek – Praha

  Při rekonstrukci budovy Muzea byly zjištěny trhliny, a to zejmena svislá trhlina v rohu budouvy prostupující přes vš...
 • Opel Ústí

  V budově pobočky společnosti Opel byly zjištěny trhliny ve stěnách a podlaze. Trhliny se podařilo stáhnout helikální...
 • Kostel Potěhy

  Při vizuální prohlídce kostela v obci Potěhy byly zjištěny trhliny v obvodových stěnách a vnitřních klenbách. Trhlin...
 • Evangelický Kostel v Chebu

  Evangelický Kostel v Chebu prošel rekonstrukcí, při které byly trhliny ve stěnách a klebách staženy helikální výztuž...
 • KOITO – Žatec

  Do podkladové desky ve výrobní hale společnosti Koito Czech s.r.o. v Žatci byly zhotoveny otvory jádrovými vrty, do ...
 • Klenby Trutnov Náměstí

  Oprava kleneb a sloupů pdloubí na náměstí v Trutnově pomocí helikální výztuže STATIbar....
 • Continental Trutnov

  V průmyslové hale společnosti Continental byly aplikovány mikropiloty STATIpile z důvodu umístění nových težkých str...
 • Bytový dům – Mladá Boleslav

  V bytovém domě v Mladé Boleslavi byly zjištěny trhliny, které se podařilo zajistit za použití nerezové helikální výz...
 • Negrelliho viadukt

  Negrelliho viadukt (nazývaný též Karlínský viadukt, dříve obecně viadukt Společnosti státní dráhy) spojuje Masarykov...
 • ZŠ Březová

  Základové pasy pod obvodovými stěnami ZŠ Březová byly zesíleny a zajištěny mikopilotami  STATIpile....
 • kostel Soběnice

  V kostelu byly zaznamenány široké trhliny na stěnách a klenbách. Trhliny byly zajištěny nerezovou helikální výztuží ...
 • Kostel Dolný Kubín

  Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že trhlinami jsou postiženy fasádní svislé nosné konstrukce, vnitřní sloupy na obo...
 • Detesk Železný Brod – mikropiloty

  Detesk Železný Brod založení osobního výtahu a schodiště systémem mikropilot STATIpile firmy StatiCAL Provedené prác...
 • Oprava rodinného domu Český Brod

  oprava klenby v suterénu rodinného domu v Českém Brodě systémem STATIbar. Provedené opravy: klenba Odkaz: Český Brod...
 • helical

  BD Staré Heřminovy

  BD Staré Heřminovy Účelem užívání stavby bude stejně jako doposud stavba pro bydlení – bytový dům. Statické zajištěn...
 • Trauttmannsdorfský – Trčkův palác

  Trauttmansdorffský palác nebo také Trčkův palác je klasicistní palác, který se nachází v ulici Loretánská č.180/6 na...
 • Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi

  Kostel Stětí svatého Jana Křtitele Kostel Stětí svatého Jana Křtitele je římskokatolický farní kostel v Libčevsi v o...
 • Oprava rodinného domu v Dolní Vysoké

  Oprava rodinného domu v Dolní Vysoké Šikmé až svislé trhliny na obvodových stěnách přilehlých ke komunikaci s těžkou...
 • Strážní věž Budyně nad Ohří

  Také nazývaná jako městská věž je gotická věž ze 14. století, nejzachovalejší pozůstatek městského opevnění. Věž je ...
 • Bratrouchov

    Bratrouchov Pro založení výtahové šachty byly aplikovány mikropiloty STATIpile. Provedené práce: • aplikace mikrop...
 • Zámek Sychrov

  Oprava základů pro venkovní schodiště Zámek Sychrov se nachází ve stejnojmenné obci v Libereckém kraji, 16 km jižně ...
 • Kasárna Terezín – helikální nerezová výztuž STATIbar

  Kasárna Terezín Oprava trhlin v rohu rekonstruované budovy , vnější trhliny a trhliny v klenbě a v klenutých pasech ...
 • Takenaka Pardubice

  Takenaka Pardubice Pro zesílení základů pod sloupy výrobní haly společnosti Takenaka Pardubice byly použity mikropil...
 • Koloděje – přestavba bývalé sýpky na vilu

  Koloděje – přestavba bývalé sýpky na vilu Při přestavbě bývalé sýpky ( špejcharu ) na vilu byla použita heliká...
 • Zámek Svijany

   Zámek Svijany Zámek Svijany se nachází na okraji Českého ráje, necelou hodinu jízdy z Prahy. V roce 2013 zakoupil P...
 • Stodůlky – cfrp lamely

  Stodůlky – cfrp lamely Pro dodatečné vyztužení betonových podlah a průvlaků pro větší zatížení díky jinému vyu...
 • Radotín – škola

  Radotín – škola Aplikace cfrp lamel na zesílení betonových průvlaků, uhlíkové lamely SIKA Carbodur. STATICAL z...
 • Libochovany – oprava rodinného domu

  Na opravu rodinného domu pro další používání byla použita helikální výztuž STATIbar firmy StatiCAL. Provedené opravy...
 • Kostelec nad Orlicí

  Kostelec nad Orlicí Pro založení nové technologie byly použity mikropiloty STATIpile firmy Stati-CAL. Provedené opra...
 • Evangelický kostel Pokoje v Chebu

  Kostel měl narušené svislé nosné konstrukce. K tomu přispělo výrazné podmáčení východní části kostela způsobené vsak...
 • Poutní kostel svatého Petra a Pavla v Březně u Chomutova

  Poutní kostel svatého Petra a Pavla v Březně u Chomutova Oprava kleneb a obvodového zdiva. Systém Stati-CAL – ...
 • Klášter Voršilek v Praze

  Klášter Voršilek v Praze Vlepení výztuže pro statické zajištění trhlin – nerezová helikální výztuž STATIbar Pr...
 • Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava – Kralupy nad Vltavou

  Praskliny zdiva a nadokenních oblouků. Pro opravu byl použit systém firmy Stati-CAL nerezová helikální výztuž STATIb...
 • STATItie – Jilmová, Praha

  STATItie – Jilmová, Praha Trny na spřažení betonové podlahy s obvodovým zdivem. Systém firmy Stati-CAL nerezov...
 • Hala Čakovice – mikropiloty STATIpile

  Hala Čakovice – mikropiloty STATIpile Základy pro konstrukci kulis pro nový sci-fi film, mikropiloty STATIpile...
 • Řecko

  Oprava trhlin zdiva...
 • Baráčnická rychta – Praha

  Baráčnická rychta – Praha Objektu poškodila základovou spáru zatékající dešťová voda. Pro zajištění objektu by...
 • micropiles

  Mlýn Lochovice

  Mlýn Lochovice Mikropilotáž pod historickým vodním mlýnem a provedení sanace zdiva helikální nerezovou výztuží STATI...
 • Barum Otrokovice

  Barum Otrokovice Zhotovení dodatečných základových patek pro novou výrobní linku ve stávající podlaze za použití mik...
 • Hrad Úštěk – jádrové vrtání – statické zajištění

  Hrad Úštěk Sepnutí hradu ocelovými táhly. Táhla jsou vedena jádrovými vrty. Provedené práce: • jádrové vrtání • sepn...
 • ZŠ Praha Na Smetánce

  Oprava školní budovy. Při odkrytí základové spáry došlo k posunu čelní stěny a vznikly trhliny po celé výšce budovy ...
 • helical bar

  Malostranská Beseda – Praha

  Kompletní zesílení fasád a obvodové římsy, kleneb podloubí pomocí helikální výztuže. Instalace ocelových trnů na nov...
 • helical bar

  Laudonův pavilon – Zámek Veltrusy

  Po povodních 2002 byl tento zahradní pavilon Veltruského zámku, podemletý proudící vodou povodně. Na jedné straně ch...
 • helikálka

  Usedlost Ladronka

  Rekonstrukce usedlosti Ladronka kombinace ocelových táhel a helikálních nerezových táhel systému StatiCAL – ST...
 • helical bar

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele Oprava po rekonstrukci střešní krytiny, kdy došlo k přetížení kro...
 • Aplikace helikální táhla do opěráku kostelní lodi

  Riga Domus – Lotyško

  Záchrana štítového zdiva dómu v Rize, před restaurátorskými pracemi....
 • helical bar

  Štítová stěna volně stojící – Poděbrady

  Zajištění volně stojící štítové stěny pomocí helikální výztuže STATIbar při rekonstrukci rodinného domu v Poděbradec...
 • Helikální výztuž mikropiloty

  Havlova knihovna – Loretánské náměstí

  Zvýšení únosnosti  základových patek sloupoví podloubí domu na Loretánském náměstí. Zpevňování kleneb a popraskaných...
 • Jádrové vrtání diamantovou technikou

  Karlštejn – jádrový vrt

  Jádrový vrt pro vedení elektro instalací uvnitř zdí 17m délka...
 • helikální táhla drážky

  Vyšehrad

  Provedení statického zajištění trhliny vyhlídky Starého purkrabství nad Vltavou. Horolezecky aplikovaná helikální ne...
 • Gmunden Rakousko – základy pro přístavbu RD

  Základy pro přístavbu rodinného domu v Rakousku...
 • Zámek Jezeří

  Zámek který odolává lidké činnosti. Nejdříve zámek vybydlela vojska Rudé armády a poničil důl, který postoupil těsně...
 • aplikace helikální výztuže

  Karlova ulice – Praha

  Historický dům z 12. století při rekonstrukci vyžadoval statické zajištění pomocí systému STATICAL. Ruční sekání drá...
TOP