ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Seřadit podle: Směr:
 • Zámek Náchod

  Na rizalitu zámku v Náchodě došlo k posunu základové spáry. Aby k dalším posunům nedocházelo, byly zkrze základy riz...
 • Tvrz Kadov

  Při rekonstrukci tvrze Kadov bylo provedeno zajištění trhlin na části objektu, a to pomocí táhel z nerezové helikáln...
 • MŠ Nezvěstice

  Na budově mateřské školy v Nezvěsticích se vyskytly trhliny. Podařilo se nám je zajistit pomocí lokálních táhel z ne...
 • Satranův mlýn – Vepřek

  Část objektu Satranova mlýnu v obci Vepřek byla ze statického hlediska ve špatném stavu. Na budově se vyskytovaly če...
 • Chalupa Zbyny

  Na chalupě ve vesnici Zbyny vznikly trhliny indikující oddělování stěn a další deformace. Oddělující se stěny na roh...
 • oprava tornádo

  Parní mlýn Josefa Popela – Chabařovice

  Budova bývalého mlýnu v Chabařovicích byla po delší době chátrání ve špatném stavu. Vznikly na ní trhliny z exteriér...
 • Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta

  Na klenbách v budově Filozofické fakulty univerzity Hradec Králové se objevily průběžné trhliny. Pro jejich zajištěn...
 • Bytový dům – Ústí nad labem, Klíše

  Na bytovém domě v Ústí nad Labem – Klíše vznikly vlivem nerovnoměrného sedání objektu trhliny. Abychom zabráni...
 • Zámek Brandýs nad Labem – SCHODIŠTĚ

  Při provádění statického zajištění schodiště v zámku Brandýs nad Labem bylo třeba jednak propojit středovou zeď scho...
 • Rodinný dům – Římovice

  Na starším rodinném domě v Římovicích se z důvodu chybějícího pozedního věnce vznikly široké trhliny. Pro zajištění ...
 • Rodinný dům – Dolní Nezly

  Na obvodových stěnách rodinného domu v obci Dolní Nezly vznikly výrazné trhliny. Bylo třeba zajistit trhliny po celé...
 • Pivovar Turnov

  Na budově Měšťanského pivovaru v Turnově se objevily četné trhliny. Ty se nám podařilo zajistit táhly z nerezové hel...
 • Fara Dlažkovice

  Na nosných stěnách a stropech budovy fary v Dlažkovicích byly četné trhliny. Navíc bylo třeba zhotovit nové otvory. ...
 • Bytový dům – Poděbrady

  U bytového domu v Poděbradech došlo k deformacím, které daly vzniknout trhlinám na obvodové nosné stěně a oddělení v...
 • Zámek Karlova Koruna – KONÍRNA

  Při další etapě revitalizace zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou bylo třeba ptovést stsatické zajištění klen...
 • Rodinný dům – Písek

  Na ovodových stěnách rodinného domu v Písku se objevily trhliny. Abychom tyto thliny zajistili a zároveň předešli vz...
 • Rodinný dům – Ledčice

  Na štítové stěně rodinného domu v Ledčicích se objevily trhliny. Abychom zajistili stávající trhliny a zároveň přede...
 • Rodinný dům – Maníkovice

  Roh rodinného domu v Maníkovicích se vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry oddělil trhlinou. Nerovnoměrnému s...
 • Rodinný dům – Kamýk

  Přístavba k rodinnému domu v obci Kamýk podléhala nerovnoměrnému sedání základové spáry. Důsledkem toho vznikly na o...
 • Návštěvnické centrum KRNAP – Vrchlabí

  Při rekonstrukci budovy návštěvnického centra KRNAP ve Vrchlabí jsme provedli statické zajištění objektu. K tomu jsm...
 • Hotel u Sixtů – II. etapa

  Při druhé etapě rekonstrukce budov budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze jsme prováděli dodatečn...
 • Hotel u Sixtů

  Při rekonstrukci budov budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze bylo třeba provést zajištění trhlin...
 • Zámenk Krásný Les

  Součástí revitalizace zámku Krásný Les bylo také zajištění staticky narušených částí objektu. K tomuto účelu byla po...
 • Rodinný dům – Milčeves

  Na nosné stěně kamenného rodinného domu v obci Milčeves se objevily trhliny. Pro jejich zajištění byla použita táhla...
 • Rodinný dům – Ústí nad Labem Klíše

  Rodinný dům v Ústí nad Labem – Klíše podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry, což způsobylo vznik trhli...
 • Bytový dům – Petrská Praha

  Klenby a klenebné pásy v bytovém domě v Praze byly poškozené trhlinami. Sanace kleneb a klenebných pásů byla provede...
 • Bytový dům – Praha 1

  V cihlovém bytovém domě v Praze 1 se objevily trhliny na stěnách a v okolí okna. Trhliny byly zajištěny táhly z heli...
 • Winternitzovy mlýny – Pardubice

  V budově Winternitzových mlýnů v Pardubicích se měly zhotovit nové otvory v železobetonových stěnách. Aby se předešl...
 • Bytový dům – Brozany nad Ohří

  Část bytového domu v Brozanech nad Ohří podléhala nerovnoměrnému sedání. Vlivem toho se na fasádě objevily trhliny. ...
 • Statek – Čeradice

  Při rekonstrukci statku v Čeradicích bylo třeba provést statické zajištění části objektu. To bylo provedeno za pomoc...
 • Rodinný dům – Chabařovice

  Na rodinném domě v Chabařovicích vznikly četné trhliny vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry. Dalším deformac...
 • Rodinný dům – Zachrašťany

  U rodinného domu v Zachrašťanech bylo třeba zabránit poklesům základové spáry. Toho bylo docíleno použitím beraněnýc...
 • Kostel Všech svatých – Ranná _ III. etapa

  Při třetí etapě rekonstrukce kostela Všech svatých v obci Raná bylo cílem zajištění trhlin na sviských nosných konst...
 • Kostel Vilémov – II. etapa

  Při druhé fázi rekonstrukce kostelu sv. Mikuláše ve Vilémově přišlo na řadu zajištění trhlin a stáhnutí objektu. U s...
 • Hospodářská budova – Biskupská rezidence Litoměřice

  Součástí komplexu Biskupské rezidence v Litoměřicích je také hospodářské stavení. V této budově bylo třeba provést s...
 • Fara Svinčany – III. ETEPA

  Při další etapě obnovy budovy fary ve Svinčanech bylo třeba vytvořit nové pozední věnce a zajistit četné trhliny. Pr...
 • Bytový dům – Roudnice nad Labem

  Při rekonstrukci bytového domu v Roudnici nad Labem byla naše společnost oslovena pro zhotovení dodatečných pozedníc...
 • Zámek Malá Skála

  V okolí velkých oken zámku Malá Skála vznikly trhliny. Pro jejich zajištění jsme použili ocelová táhla z helikální n...
 • Komunitní centrum Povrly

  Na budově komunitního centra v Povrlech se (pravděpodobně vlivem málo únosného podloží) postupně objevily trhliny. T...
 • Golfové odpaliště Poděbrady – mikropiloty

  Na golfovém hřišti v Poděbradech mělo vzniknout nové kryté odpaliště. Základy této konstrukce zajistila naše společn...
 • Trafostanice – Ústí nad Labem

  Jedna strana budovy trafostanice v Ústí nad Labem si vlivem podmáčení sedla a oddělila se od zbytku budovy. Abychom ...
 • RD Roudnice nad Labem

  Na domě v Roudnici nad Labem se objevily trhliny. Pro jejich zajištění jsme použili lokální sešívky táhly z nerezové...
 • Becherova Vila – Karlovy Vary

  Naše společnost byla oslovena, aby provedla statické zajištění trhlin na Becherově Vile v Karlových Varech a zajiště...
 • Zámek Karlova Koruna

  Při revitalizaci areálu zámku Karlova Koruna bylo třeba provést statické zajištění kleneb, překladů a stěn budovy bý...
 • Císařské Lázně – Karlovy Vary

  Jedním z bodů celkové rekonstrukce budovy Císařských Lázní v Karlových Varech bylo zajištění četných trhlin. Tato pr...
 • Mateřská škola Turnov

  Na budově školky v Trutnově se objevily trhliny naznačující uvolnění části budovy. Pro její přichycení byla použita ...
 • Rodinný dům Chotěšice – Malá Strana

  Rodinný dům v obci Malá Strana (Chotěšice) podléhal nerovnoměrnému sedání a v důsledku to se na něm objevily četné t...
 • Rodinný dům – Všeň

  Na rodinném domě v obci Všeň se objevily četné trhliny. Abychom odstranily příčiny jejich vzniku, byly zkrze základo...
 • Rodinný dům – Rodov

  Trhliny na rodinném domě v Rodově ukazovaly na selhání pozedního věnce. Bylo tedy třeba jej nahradit táhly z nerezov...
 • Bytový dům – Chodov

  Přáním investora bylo zesílení stropní konstrukce bytového domu v Chodově. Na terase v úrovni šestého nadzemního pod...
 • RD Opočno u Loun

  Při opravě rodinného domu v Opočně u Loun byly trhliny staženy sešívkami z nerezové helikální výztuže....
 • Hostinec u Slunce – Skalice u České Lípy

  Při opravách budovy hostince u Slunce ve Skalici u České Lípy byly trhliny zajištěny táhly z helikální nerezové výzt...
 • Garáž – Děčín

  Na garáži v Děčíně se objevily trhliny. Pro jejich zajištění byly zvoleny táhla z nerezové helikální výztuže aplikov...
 • RD – Hlušice

  Přístavba u rodinného domu v Hlušici se vlivem nerovnoměrného sedání odkláněla od zbytku domu. Přístavba byla přichy...
 • Bytový dům – Dlouhá Praha

  Při rekonskrukci bytového domu v Praze byly společností Statical s.r.o. aplikovány beraněné mikropiloty, které byly ...
 • Ambasáda Korejské republiky

  Při rekonstrukci budovy ambasády Korejské republiky v Praze bylo provedeno zpevnění arkýřů. Toho bylo dosaženo za po...
 • Školka – Kadaň

  Roh budovy školy v Kadaňi podléhal nerovnoměrnému sedání a bylo třeba jej zajistit mikropilotami aplikovanými z exte...
 • RD – Lovosice

  Rodinný dům v Lovosicích byl pro četné trhliny zajištěn z vnějšku i zevnitř ocelovými táhly z helikální nerezové výz...
 • RD – Týřovice

  Pod základy rodinného domu v Hřebečníkách v Týřovicích byly aplikovány miktopiloty STATIpile a následně byly zality ...
 • Bytový dům – Ostrčilova, Ústí nad Labem

  U základů bytového domu v Ústí nad Labem došlo k nerovnoměrnému sednutí vlivem podmáčené základové spáry. Po odstran...
 • KRNAP Muzeum – Vrchlabí

  Pro zajištění trhlin na budově patřící správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí byly použity táhla STATIbar z...
 • RD – obec Ořech

  V rodinném domě v obci Ořech byly zjištěny četné trhliny zejména na stěnách a klenbách. Pro zajištění trhlin byly po...
 • Hlavní Nádraží Praha – Hala

  V hale hlavního nádraží v Praze jsme zajistili popraskané obloukové překlady nad okny a průchody. Pro jejich zajiště...
 • Gymnázium Duchcov

  Na stěně  budovy gymnázia v Duchcocě se objevily trhliny. Stěna byla vyzděna z pěnosilikátových tvárnic, táhla z hel...
 • Pevnost Falak ol-Aflák

  Pevnost Falak ol-Aflák se nachází ve městě Chorramábád v Íránu. Hradby této pevnosti byly na několika místech naruše...
 • Bytový dům Praha – nový otvor

  V bytovém domě v Praze jsme kromě zajištění trhlin nad průchody také vytvořili dodatečný překlad nad budoucím otvore...
 • Strakova akademie – zídka plotu

  Zeď plotu u Strakovy akademie v Praze byla popraskaná a pro její zajištění byla použia táhla z helikální nerezové vý...
 • Vila Hermanna Schuberta

  Pro zpevnění základů zimní zahrady u Vily Hermanna Schuberta v Hrádku nad Nisou bylo třeba stávající základy v míste...
 • Roudnice nad Labem

  Při rekonstrukci domu v Roudnici nad Labem byly pro zajištění  základů aplikovány hliníkové mikropiloty ø100mm. Vzni...
 • Rodinný dům Neratovice

  Na stěnách rodinného domu v Neratovicích se vyskytly trhliny způsobené nerovnoměrným sedáním objektu. Trhliny byly z...
 • Rodinný dům Azalková Praha

  Rodinný dům v Praze byl v důsledku sedání objektu popraskán. Pro zabránění dalšímu sedání byly do základů aplikovány...
 • Pivovar Krušovice

  Část budovy pivovaru Krušovice jevila známky nerovnoměrného sedání. Pro zesílení základů byly aplikovány mikropiloty...
 • Masarykova nemocnice

  Část budovy A Masarykovi nemocnice v Ústí nad Labem prošla rekonstrukcí, při které byly z exteriéru i interiéru apli...
 • Negrelliho viadukt 2019

  V další fázi rekonstrukce Negrelliho viaduktu byly zajištěny spodní líce poškozených kleneb. Pro stažení trhlin a za...
 • Tesco Liberec – uhlíkové lamely

  Ve stropní konstrukvi budovy Tesca v Liberci byly zhotoveny prostupy a bylo tzřeba je zajistit uhlíkovými lamely umí...
 • Bytový dům Praha 5

  V řadě bytových domů v Praze 5 byl jeden z důmů zdemolován a bylo třeba zajistit sousední dům. Trhliny na obnažené s...
 • Kostel Vilémov

  Široké trhliny na stěnách kostela ve Vilémově byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kostel Raná

  Trhliny na kostelu Všech svatých v Rané byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kostel Liběšice

  Na věži kostela svatého Martina a Navštívení Panny Marie  v Liběšicích se objevily trhliny, které se podařilo zajist...
 • Kostel Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

  Zídka kolem kostela ve mětě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav byla značně popraskána s širokými trhlinami. Trhliny by...
 • Kostel Arnoltice Děčín

  Trhliny na kostele v Arnolticích byly zajištěny táhly z helikální výztuže....
 • Kadaň nádraží

  Trhliny v železniční stanici v Kadani byly zajištěny táhly z helikální výztuže zakončené u hrany závrtem....
 • Chata Dolní Zálezly

  Chata v Dolních Zálezlech byla silně popraskaná a bylo třeba ji zajistit táhly z helikální výztuže a mikropilotami u...
 • Chalupa Sněžník

  Široké trhliny na přístavbě k chatě byly sešity táhly z helikální výztuže....
 • Gymit fitness centrum

  Klenby v budoucím Gymit fitness centru v Ústí nad Labem byly popraskány a některé se prohýbaly. Bylo nutné zajistit ...
 • Fara Svinčany

  Základy zchátralé stavby fary ve Svinčanech bylo třeba zajistit beraněnými hliníkovými mikropilotami. Jednotlivé pil...
 • Domov kamélie Třešť

  Statické zajištění sloupů a kleneb. Některé sloupy byly  zesíleny armaturou a následně zabetonovány. V jiném případě...
 • Continental Jičín

  Aplikace mikropilot do výrobní haly Continental v Jičíně. Zachycení dodatečného zatížení základů. Při zakládání můžo...
 • Bourání otvoru – panelový dům Praha

  Přáním investora bylo zhotovení nového otvoru v nosné stěně panelového domu. Bourání nosné zdi v panelovém domě, aby...
 • Bytový dům – Trutnov

  Trhliny v cihelném bytovém domě byly zasanovány pomocí helikální nezezové výztuže. Zkrze základy venkovních sloupů b...
 • Bytový dům – zpevnění sloupů

  Zajištění sloupů mezi klenbami ve štítové stěně bytového domu v Praze 1. Sloupy byly staženy pomocí helikální nerezo...
 • Zesílení základů mikropiloty

  Škola Březová – zvýšení únosnosti základů

  Obec Březová – nachází se nedaleko hranic se Slovenskem v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Důležitou součástí...
 • Oprava haly v České zbrojovce

  Zbrojovka Uherský Brod

  Oprava haly v České zbrojovce byla provedena stažením trhlin pomocí helikální výztuže a stěny byly zajištěny užitím ...
 • Soukenická Praha oprava domu

  Soukenická Praha

  Oprava řadového domu v Praze 1. Trhliny byly stáhnuty helikální nerezovou výztuží.  ...
 • trhliny brána Náhořany

  Nahořany – Brána do vsi

  Na jednom ze sloupů brány do vsi v Nahořanech byly zjištěny trhlyny, které by moly ohrožovat vjezd do Nahořan. Jelik...
 • oprava prasklin zdiva

  RD Beroun

  Popraskaný rodinný dům v Berouně byl zasanován pomocí táhel z helikální výztuže STATIbar 8mm a Statibar 2x 8mm vlepe...
 • Pražský hrad - zeď

  Pražský hrad – zeď

  Historická venkovní zeď u Pražského hradu byla opravena a stáhnuta pomocí helikální výztuže STATIbar....
 • Pražský Hrad – zahrady

  Poškozená opěrná zeď v zahradách Pražského hradu byla opravena za pomocí helikální nerezové výztuže STATIbar vlepené...
 • Muzem Jelínek – Praha

  Při rekonstrukci budovy Muzea byly zjištěny trhliny, a to zejmena svislá trhlina v rohu budouvy prostupující přes vš...
 • Opel Ústí

  V budově pobočky společnosti Opel byly zjištěny trhliny ve stěnách a podlaze. Trhliny se podařilo stáhnout helikální...
TOP