ZAPOMÉLI JSTE PŘÍSTUP?

VYTVOŘIT ÚČET

Služby a projekty

Ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, energetickým specialistou a certifikovaným inspektorem Ing. Josefem Kastnerem.

Kromě zpracování a koordinace projektů pozemních staveb postupně rozšířil své působení ve stavebnictví o zpracování průkazů energetické náročnosti budov a technické průkazy (metodika NEMOPAS).

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Potřebujete projekt pro získání dotace na zateplení domu, výměnu oken, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdroje tepla, instalaci solárních systémů, instalace nuceného větrání s rekuperací? Kompletní služby pro snižování energetické potřeby rodinných domů a bytových domů.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY

Prodáváte dům, byt? Pronajímáte byt, dům? Vypracujeme průkazy energetické náročnosti budov pro všechny typy objektů v ČR. Zpracování průkazu po předchozí prohlídce (zaměření) objektu.

FOTOVOLTAIKA
PRO DOMY A FIRMY

Výkonné a spolehlivé fotovoltaické elektrárny na klíč. Konzultace zdarma. Firma Colsys s.r.o.

INSPEKCE DOMŮ NEMOPAS, PROHLÍDKA S INSPEKTOREM

Kupujete dům a zajímá vás technický stav domu? Využijte prohlídku domu s inspektorem popř. podrobnější inspekce (technické průkazy NEMOPAS) o předpokládaných klíčových rizicích na konkrétní nemovitosti, zjištěním technického stavu domu. NEMOPAS se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových řešení v osmi technických oborech.

PASPORTY STÁVAJÍCÍHO STAVU

Nemáte projekt od domu, který prodáváte? Neodpovídá skutečný stav domu vašemu projektu? Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby s kontrolou skutečného stavu. Zaměření a zkreslení stávajícího stavu.

PRŮZKUMY STAVEB

V rámci celkového průzkumu můžou být provedeny sondy do konstrukcí pro ověření skladeb, analýza vlhkosti stavebních materiálů (vlhkost, salinita apod.). Posouzení trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb, určeny statické vlastnosti stávajících konstrukcí. U dřevěných konstrukcí provedeny odběry vzorků a provedeny mykologické rozbory. Pro stanovení kvality vnitřní prostředí lze provést průzkumy zaměřené na přítomnost azbestu, plísní, formaldehydu a jiných škodlivých látek.

Další informace a služby na webu

TOP