STATIpile | StatiCAL

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

STATIpile mikropilota

Mikropiloty STATIpile jsou ražené mikropiloty ze slitiny hliníku ve tvaru šroubovice.

Tvar mikropiloty - šroubovice vytváří mnohonásobně větší třecí plochu než běžná trubková mikropilota. Při instalaci beraněním dochází k jejímu postupnému zašroubování, a kompresy (hutnění) okolní zeminy. Šroubovitý tvar křidélek zajišťuje působení opěrné síly všemi směry. Vyvolané zatížení, ať už v tlaku či tahu je stejnoměrně roznášeno po celé délce piloty.

Mikropilota

STATIpile

Mikropilota STATIpile je vyráběna v metrových segmentech opatřených na jednom konci závitovou nerezovou tyčí a na druhém  konci otvorem se závitem, piloty jsou nastavitelné. Průměr 60mm a 100mm, slitina hliníku AlSi7Mg 0,3

Lehká aplikační technika umožňuje instalaci mirkopiloty STATIpile téměř v jakékoliv situaci.

Mikropiloty STATIpile jsou testovatelné ihned na stavbě, provádí se tahová zkouška.

Použití mikropilot STATIpile

Zvýšení únosnosti částečně zkolabovaných základů
STATIpile byl původně vyvinut pro lehké opravy staticky porušených základových konstrukcí s obtážným přístupem. V kombinaci s helikální výztuží  je celý systém vhodný pro ucelené opravy budov, které mají poruchy základové konstrukce a popraskané zdivo. Oprava je velice rychlá, minimálně omezuje užívání objektu během opravy a cenově dostupná.

Zachycení dodatečného zatážení základů
Při zakládání můžou být STATIpile užity také pro zvýššení únosnosti základů při různých přístavbách a změnách zatížení původních základů.

Nové základy pro ocelové konstrukce
Mikropilota STATIpile je použitelná i pro zajištění tahové síly. Tato vlastnost je pak využitelná pro stabilizaci opěrných zdí, nábřežních navigací a tam kde můžeme očekávat působení tahové složky (textilní konstrukce, jeřáby, telefoní věže pro GSM signál). Stejně je použitelná pro základové konstrukce nových staveb v nevhodných místech či základových podmínkách.

Zesílení základu pomocí mikropiloty STATIpile

Cena mikropiloty STATIpile

Pro cenovou nabídku vyplňte poptávkový formulář.

Realizované projekty

Sort By: Direction:
TOP