Hrad Úštěk – jádrové vrtání – statické zajištění

Hrad Úštěk

Sepnutí hradu ocelovými táhly. Táhla jsou vedena jádrovými vrty.

Provedené práce:

• jádrové vrtání

• sepnutí ocelovými táhly

Odkaz:

• Hrad Úštěk – Wikipedia