Jadrná elektrárna Temelín – Nový otvor

Ve stěně jedné z budov v areálu jaderné elektrárny Temelín bylo třeba zhotovit nový otvor. Jako první bylo nutné vytvořit dodatečný překlad nad budoucím otvorem. Pro tento účel byly zvoleny uhlíkové lamely aplikované z interiéru i exteriéru. Dále bylo třeba vyříznout samotný otvor. Nejprve byly v rozích provedeny jádrové vrty a následně byl po částech vyříznut celý otvor.