Karlštejn – klenba

Při rekonstrukci zborcené historické klenby na hradě Karlštejn bylo třeba provést zpevnění zdiva v patě klenby. Zdivo jsme zpevnili kotvami z nerezové helikální výztuže (tzv. STATItie).