Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Klapý – MIKROPILOTY

Při statickém zajištění kostelu v Klapý bylo třeba provést zajištění základů. Pro jejich podchycení byly zvoleny beraněné mikropiloty STATIpile aplikované pomocí jádrových vrtů skrze základové pasy kostela. Jelikož byly mikropiloty aplikovány z úrovně terénu, nebylo třeba provádět výkop, který by bylo jinak potřeba provést po celém obvodu kostela, což by mohlo vést k dalšímu sedání konstrukce a dalším deformacím.