Panelový dům – Ústí nad Labem (nový otvor)

Ve stěně panelového bytového domu v Ústí nad Labem chtěl investor zvětšit jeden otvor a vyříznout nové. Jelikož se jednalo o nosnou stěnu, bylo nutné předem zhotovit nové překlady nad budoucími otvory. Vzhledem k tomu, že nosná stěna byla železobetonová, byly pro nové překlady použity uhlíkové lamely. Ty byly aplikovány vodorovně ve dvou úrovních, aby bylo zamezeno vzniku svislých trhlin v důsledku průhybu nadpraží nového otvoru. Navíc byly uhlíkové lamely aplikovány také šikmo v blízkosti rohů budoucích otvorů, abychom předešli vzniku šikmých trhlin, které se v těchto místech typicky tvoří.