Polyfunkční dům Karlovy Vary

Aplikace uhlíkových CMRF lamel v novostavbě, kde díky nevhodnému navazování výztuže v betonových stropních deskách došlo ke změně v posuzování konstrukce. Řešení bylo přidat dodatečnou uhlíkovou výztuž.