Bourání otvoru – panelový dům Praha

Přáním investora bylo zhotovení nového otvoru v nosné stěně panelového domu v Praze. Aby nebyla narušena statická stabilita budovy, bylo nutné nejprve zajistit dodatečný překlad a zpevnění stěny nad budoucím otvorem. Pro vysoké nároky na únosnost překladu a materiál stěny (železobeton) byly zvoleny lepené uhlíkové lamely.