Probourání nového otvoru – panelový dům Praha

Přáním investora bylo zhotovení nového otvoru ve stěně bytu v panelovém domě. Aby nebyla narušena statická stabilita budovy, bylo nutné nejprve zajistit dodatečný překlad a zpevnění stěny nad otvorem. Z těchto důvodů byly zvoleny lepené uhlíkové lamely.