Bourání otvoru – panelový dům Praha

Přáním investora bylo zhotovení nového otvoru v nosné stěně panelového domu. Bourání nosné zdi v panelovém domě, aby nebyla narušena statická stabilita budovy. Bylo nutné nejprve zajistit dodatečný překlad a zpevnění stěny nad otvorem. Z těchto důvodů byly zvoleny lepené uhlíkové lamely.