Rodinný dům – Dalovice

Na nosných stěnách rodinného domu v Dalovicích se vyskytly trhliny. Jednalo se o trhliny na boční stěně a ve vnitřním rohu budovy. Trhliny byly lokálně zajištěny pomocí lokálních táhel z nerezové helikální výztuže z interiéru i exteriéru. Abychom zabránili vzniku nových trhlin, aplikovali jsme na řešenou stěnu také průběžná táhla z nerezové helikální výztuže.