Rodinný dům – Mělník

Rodinný dům v Mělníku podléhal nerovnoměrnému sedání základů. Proto jsme do jádrových vrtů skrze základové pasy aplikovali beraněné mikropiloty, abychom zvýšili únosnost základové spáry.