Rodný dům Antonína Dvořáka – Nelahozeves

Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi prošel celkovou rekonstrukcí a proměnou v hudebně zaměřené kulturní centrum. Součástí prací bylo také statické zajištění objektu. Pro zajištění této historické stavby byla zvolena kombinace táhel z ocelových tyčí a z nerezové helikální výztuže. Táhla z ocelových tyčí byla aplikována v úrovni podlahy a táhla z nerezové helikální výztuže pod úrovní stropu.