Stodůlky – cfrp lamely

Stodůlky – cfrp lamely

Pro dodatečné vyztužení betonových podlah a průvlaků pro větší zatížení díky jinému využití staré budovy použila společnost Stati-CAL uhlíkové cfrp lamely.

Provedené opravy:

• zvýšení únosnosti průvlaků

• zvýšení únosnosti podlahových/stropních panelů

Odkaz:

• Stodůlky – Wikipedia