YOU ARE HERE: HOME >

VŠEOBECNĚ Tento technologický postup je určen pouze pro vnitřní potřebu prováděcích aplikačních firem systému STATI-CAL a platí pro provádění statického zajišťování. Je určen pro pracovníky společnosti, kteří se účastní nabídkových, přípravných a realizačních prací. Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s tímto základním technologickým předpisem a rovněž s manuálem výrobce nebo dovozce konkrétní technologie Stati-Cal

Sepnutí pohled S a Z

statical kresby new standard details