Bělohorská – Praha

Aplikace helikálních táhel

Na domu který byl poškozen při zhotovení stavební jámy pro výstavbu sousedního domu.