Bytový dům – Chodov

Přáním investora bylo zesílení stropní konstrukce bytového domu v Chodově. Na terase v úrovni šestého nadzemního podlaží měl vzniknout bazén a bylo tak třeba zvýšit únosnost stropní konstrukce pod ní. Proto byly na spodní i vrchní líc stropu aplikovány uhlíkové lamely, které pomohou přenést zvýšené zatížení bazénem.