Seřadit podle: Směr:
 • Pivovar Turnov

  Na budově Měšťanského pivovaru v Turnově se objevily četné trhliny. Ty se nám podařilo zajistit táhly z nerezové hel...
 • Fara Dlažkovice

  Na nosných stěnách a stropech budovy fary v Dlažkovicích byly četné trhliny. Navíc bylo třeba zhotovit nové otvory. ...
 • Oprava nadpraží

  Hotel u Sixtů

  Při rekonstrukci budov budoucího hotelu u Sixtů na Staroměstském náměstí v Praze bylo třeba provést zajištění trhlin...
 • Zámek Krásný Les

  Zámek Krásný Les

  Součástí revitalizace zámku Krásný Les bylo také zajištění staticky narušených částí objektu. K tomuto účelu byla po...
 • Rodinný dům - Milčeves

  Rodinný dům – Milčeves

  Na nosné stěně kamenného rodinného domu v obci Milčeves se objevily trhliny. Pro jejich zajištění byla použita táhla...
 • mikropiloty Klíše

  Rodinný dům – Ústí nad Labem Klíše

  Rodinný dům v Ústí nad Labem – Klíše podléhal nerovnoměrnému sedání základové spáry, což způsobylo vznik trhli...
 • Oprava klenby

  Bytový dům – Petrská Praha

  Klenby a klenebné pásy v bytovém domě v Praze byly poškozené trhlinami. Sanace kleneb a klenebných pásů byla provede...
 • Bytový dům - Praha 1

  Bytový dům – Praha 1

  V cihlovém bytovém domě v Praze 1 se objevily trhliny na stěnách a v okolí okna. Trhliny byly zajištěny táhly z heli...
 • Winternitzovy mlýny - Pardubice

  Winternitzovy mlýny – Pardubice

  V budově Winternitzových mlýnů v Pardubicích se měly zhotovit nové otvory v železobetonových stěnách. Aby se předešl...
 • Bytový dům - Brozany nad Ohří

  Bytový dům – Brozany nad Ohří

  Část bytového domu v Brozanech nad Ohří podléhala nerovnoměrnému sedání. Vlivem toho se na fasádě objevily trhliny. ...
 • Statek - Čeradice

  Statek – Čeradice

  Při rekonstrukci statku v Čeradicích bylo třeba provést statické zajištění části objektu. To bylo provedeno za pomoc...
 • Rodinný dům – Chabařovice

  Na rodinném domě v Chabařovicích vznikly četné trhliny vlivem nerovnoměrného sedání základové spáry. Dalším deformac...
 • oprava rodinného domu

  Rodinný dům – Zachrašťany

  U rodinného domu v Zachrašťanech bylo třeba zabránit poklesům základové spáry. Toho bylo docíleno použitím beraněnýc...
 • kostel Všech svatých

  Kostel Všech svatých – Ranná III. etapa

  Při třetí etapě rekonstrukce kostela Všech svatých v obci Raná bylo cílem zajištění trhlin na sviských nosných konst...
 • Kostel Vilémov – II. etapa

  Při druhé fázi rekonstrukce kostelu sv. Mikuláše ve Vilémově přišlo na řadu zajištění trhlin a stáhnutí objektu. U s...
 • Hospodářská budova

  Hospodářská budova – Biskupská rezidence Litoměřice

  Součástí komplexu Biskupské rezidence v Litoměřicích je také hospodářské stavení. V této budově bylo třeba provést s...
 • Fara Svinčany

  Fara Svinčany – III. ETEPA

  Při další etapě obnovy budovy fary ve Svinčanech bylo třeba vytvořit nové pozední věnce a zajistit četné trhliny. Pr...
 • Bytový dům – Roudnice nad Labem

  Při rekonstrukci bytového domu v Roudnici nad Labem byla naše společnost oslovena pro zhotovení dodatečných pozedníc...
 • Zámek Malá Skála

  V okolí velkých oken zámku Malá Skála vznikly trhliny. Pro jejich zajištění jsme použili ocelová táhla z helikální n...
 • Komunitní centrum Povrly

  Komunitní centrum Povrly

  Na budově komunitního centra v Povrlech se (pravděpodobně vlivem málo únosného podloží) postupně objevily trhliny. T...
 • Driving range

  Golfové odpaliště Poděbrady – mikropiloty

  Na golfovém hřišti v Poděbradech mělo vzniknout nové kryté odpaliště. Základy této konstrukce zajistila naše společn...
 • Trafostanice - Ústí nad Labem

  Trafostanice – Ústí nad Labem

  Jedna strana budovy trafostanice v Ústí nad Labem si vlivem podmáčení sedla a oddělila se od zbytku budovy. Abychom ...
 • RD Roudnice nad Labem

  Trhliny zdiva – RD Roudnice nad Labem

  Na domě v Roudnici nad Labem se objevily trhliny. Pro jejich zajištění jsme použili lokální sešívky táhly z nerezové...
 • Becherova Vila

  Becherova Vila – Karlovy Vary

  Naše společnost byla oslovena, aby provedla statické zajištění trhlin na Becherově Vile v Karlových Varech a zajiště...
 • Zámek Karlova Koruna

  Zámek Karlova Koruna

  Při revitalizaci areálu zámku Karlova Koruna bylo třeba provést statické zajištění kleneb, překladů a stěn budovy bý...
 • Císařské Lázně – Karlovy Vary

  Jedním z bodů celkové rekonstrukce budovy Císařských Lázní v Karlových Varech bylo zajištění četných trhlin. Tato pr...
 • Mateřská škola Turnov

  Na budově školky v Trutnově se objevily trhliny naznačující uvolnění části budovy. Pro její přichycení byla použita ...
 • Rodinný dům Chotěšice - Malá Strana

  Rodinný dům Chotěšice – Malá Strana

  Rodinný dům v obci Malá Strana (Chotěšice) podléhal nerovnoměrnému sedání a v důsledku to se na něm objevily četné t...
 • Rodinný dům - Všeň

  Rodinný dům – Všeň

  Na rodinném domě v obci Všeň se objevily četné trhliny. Abychom odstranily příčiny jejich vzniku, byly zkrze základo...
 • Rodinný dům - Rodov

  Rodinný dům – Rodov

  Trhliny na rodinném domě v Rodově ukazovaly na selhání pozedního věnce. Bylo tedy třeba jej nahradit táhly z nerezov...
 • Bytový dům - Chodov

  Bytový dům – Chodov

  Přáním investora bylo zesílení stropní konstrukce bytového domu v Chodově. Na terase v úrovni šestého nadzemního pod...
 • Oprava trhliny

  RD Opočno u Loun

  Při opravě rodinného domu v Opočně u Loun byly trhliny staženy sešívkami z nerezové helikální výztuže....
 • Hostinec u Slunce – Skalice u České Lípy

  Při opravách budovy hostince u Slunce ve Skalici u České Lípy byly trhliny zajištěny táhly z helikální nerezové výzt...
 • Garáž – Děčín

  Na garáži v Děčíně se objevily trhliny. Pro jejich zajištění byly zvoleny táhla z nerezové helikální výztuže aplikov...
 • RD - Hlušice

  RD – Hlušice oprava prasklin zdiva

  Přístavba u rodinného domu v Hlušici se vlivem nerovnoměrného sedání odkláněla od zbytku domu. Přístavba byla přichy...
 • Bytový dům rekonstrukce – Dlouhá Praha

  Při rekonstrukci bytového domu v Praze byly společností Statical s.r.o. aplikovány beraněné mikropiloty, které byly ...
 • Ambasáda Korejské republiky

  Ambasáda Korejské republiky – Rekonstrukce

  Při rekonstrukci budovy ambasády Korejské republiky v Praze bylo provedeno zpevnění arkýřů. Toho bylo dosaženo za po...
 • Školka - Kadaň

  Školka – Kadaň

  Roh budovy školy v Kadaňi podléhal nerovnoměrnému sedání a bylo třeba jej zajistit mikropilotami aplikovanými z exte...
 • RD – Lovosice

  Rodinný dům v Lovosicích byl pro četné trhliny zajištěn z vnějšku i zevnitř ocelovými táhly z helikální nerezové výz...
 • RD - Týřovice

  RD – Týřovice – základy domu

  Pod základy rodinného domu v Hřebečníkách v Týřovicích byly aplikovány miktopiloty STATIpile a následně byly zality ...
 • Bytový dům – Ostrčilova, Ústí nad Labem

  U základů bytového domu v Ústí nad Labem došlo k nerovnoměrnému sednutí vlivem podmáčené základové spáry. Po odstran...
 • KRNAP Muzeum - Vrchlabí

  KRNAP Muzeum – Vrchlabí

  Pro zajištění trhlin na budově patřící správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí byly použity táhla STATIbar z...
 • RD – obec Ořech

  V rodinném domě v obci Ořech byly zjištěny četné trhliny zejména na stěnách a klenbách. Pro zajištění trhlin byly po...
 • Hlavní Nádraží Praha – Hala

  V hale hlavního nádraží v Praze jsme zajistili popraskané obloukové překlady nad okny a průchody. Pro jejich zajiště...
 • Gymnázium Duchcov

  Gymnázium Duchcov

  Na stěně  budovy gymnázia v Duchcocě se objevily trhliny. Stěna byla vyzděna z pěnosilikátových tvárnic, táhla z hel...
 • Pevnost Falak ol-Aflák

  Pevnost Falak ol-Aflák

  Pevnost Falak ol-Aflák se nachází ve městě Chorramábád v Íránu. Hradby této pevnosti byly na několika místech naruše...
 • Bytový dům Praha – nový otvor

  V bytovém domě v Praze jsme kromě zajištění trhlin nad průchody také vytvořili dodatečný překlad nad budoucím otvore...